Declaratii de Dragoste 14

Tu & ploaia
Totul ne desparte: distanta, viata, oamenii, poate si destinul. Dar dacá ai privi dincolo de
fereastra camerei tale m-ai zári, pentru cá sunt totul ce este în jurul táu: sunt depártarea,
sunt apusul si rásáritul... Sunt totul si, totusi, nimic...
Ai ascultat vreodatá ploaia? Ai privit-o cum sárutá pámântul, iar acesta îi ráspunde la
sárutári sorbindu-i picáturile márunte? Ai vrut vreodatá sá plângi, dar speriat ti-ai retras
lacrimile înáuntrul táu?Iti trimit lacrimile mele pentru cá sufletul meu se îneacá în
lacrimi; îti trimit sufletul meu pentru a-i da viatá prin tine...
Gândeste-te la mine: fii pámântul meu, lasá-má sá fiu ploaia ta...
Se însealá acela care crede cá stie ce este viata. M-am înselat si eu, aláturi de altii, si pot
sá spun cá îmi pare bine. De ce? Pentru cá am simtit ceva... Am uitat de mine, de lume,
de Univers. Toatá fiinta-mi paradoxal de zbuciumatá era strábátutá de ochii ei. Tráiam
prin ea.Era Paradisul? Sau ...Iadul? Era un înger? Sau ...un demon? Acum, la fel ca si
atunci, aceste întrebári nu-si gásesc ráspunsul. Probabil cá sunt axiome ale existentei
noastre, dovezi inexpulzabile ale trecerii prin viatá.Cine ar putea sti dacá viata este o
însusire sau o...calitate? Cine ar putea sti daca omul iubeste sau... vrea? In schimb, toti
stiu ce am simtit: împietrirea aceea la vederea ei. Toti cunosc scânteia ce a fácut sá
explodeze în mine un foc bizar ce mi-a incendiat sufletul. Mi-a zdrobit ratiunea, mi-a
frânt aripile, mi-a schimbat viitorul.Iubeam... Imaginea închipuitá a Edenului pálea, când
zâmbetul ei îmi sáruta chipul... Glasul ei, în contrast absolut cu vocea lumii ce má
înconjura si care îmi zgâria timpanele, umplea cu sunete calde aerul, dându-i parcá un
gust dulce. Mireasma care o înváluia îmi párea nefireascá, aproape neomeneascá.Atunci
am multumit Celui de Sus pentru cá ochilor mei le-a fost permisá vederea Sublimului. Nu
am îndráznit sá o pângáresc cu atingerea mea, ar fi fost un sacrilegiu, mi-am imaginat
doar dumnezeiasca senzatie.M-am trezit apoi brusc. Sunt sigur cá o sá mi se înteleagá
disperarea când... Doamne, fusese doar un vis! Má îndragostisem de un vis. Ceea ce pare
la prima vedere o nebunie este totusi, uneori, fidela copie a cruntei realitáti...
Dulcele meu vis
As dori ca dragostea noastrá sá nu cunoascá granitele sufletului omenesc, ca noaptea
gândurilor sá alunece pe lângá ea... Cuvinte simple si inocente as vrea sá o descrie,
adunate de printre astrii singuratici în mari pustii de lacrimi, împrástiate în nisipurile
galbene ale vesniciei.Corabia pe care vom pluti, printre banchizele albe ale durerilor ce
tintuiesc lumea, o vom sabota coborând în abisurile timpului, párásind un pámânt vechi si
negru de suferinte, ascunzându-ne în páduri submarine de anemone si corali, neatinse de
priviri muritoare... Acolo e un Univers, e al nostru, e inima aceasta ce tresare în asfintitul
Lunii, împrástiind culoare albastrá deasupra luminosilor ochi ai tái. Am gásit ochii
iubitului meu oglinditi în interiorul unei lacrimi ce curge pe obraz fárá a sti de unde vine
si unde va poposi... Ar fi pácat sá nu plângem când atâtea lucruri dor ca ploile reci ale
unei toamne târzii, când iubesti pe cineva, asa cum te iubesc eu pe tine, dulcele meu vis.
Oamenii fârá de dragoste si dragoste fárá ei nu vor exista în valurile spatiului nemiscat de
astri, cáci ei sunt una si cum ai putea despica recele de cald, lumina de întuneric, crinii
albi de ochii iubitului meu...As vrea sá nu fi existat poeti, ci tot ce a fost scris si plâns în
cuvinte desprinse din aripi de îngeri, sá ti le fi dedicat.Linistea noptii în care te astept, e
valul care acoperá suferintele nerostite. Rânduri nesfârsite, silabisite de-o eternitate, poate
fárá sens.As vrea sá-ti dáruiesc muzica astrelor, arborul lor lin si tácut printre
imposibilitátile posibile ale relativitátii miscárilor siderale, printre adevárul unui vis si
minciuna realitátii spre absolutul neatins...
Má stráduiesc sá te aflu printre vise, în mine însumi, sá te regásesc, pentru a te convinge
cá totul este o imensá gresealá, eu nu sunt ceea ce par a fi.Sunt doar rodul unei creaturi
fárá moarte, în mâinile cáreia am devenit celebrá.
Sunt cea ce moare de fiecare datá, pentru a renaste la un semn divin.Sunt cea care, prin
perindári celeste, încercá sá obtiná un strop de întelepciune si sá-l închine primei raze de
luminá ce îi mângâie blând obrazul.Sunt, poate, acel ghemotoc de viatá, blestemat de
forte eterne, rostogolindu-se zbuciumat prin falsele regiuni ale suferintei, iubirii si
pierderii...Sunt acea fiicá a cerului, care, prin încercari fárá numár, împlineste voia
creatorului unic; cu toate acestea sunt doar o scânteie scápatá din soarele párinte, fárá
umbrá , fárá identitate.Sunt doar un om. Si îmi este suficient. Pentru a suporta calvarul,
pentru a gási în sfârsit linistea, pacea în bratele calde ale iubitului...
Rugãciunea mea este ca toti ca sã aibã norocul de a trãi o dragoste, o dragoste care te
binecuvânteazã pe veci. Dacã rugãciunea mea va fi auzitã, nimeni nu va mai simti
niciodatã vinovãtie sau regret, urã sau dispret, ci numai dragoste. Amin.
Linistea noptii, seninatatea cerului si stralucirea stelelor imi poarta gandurile pe carari
ascunse, pana la cel care este soarele universului meu, pana la tine!...Cu vorbe timide
scaldate de lacrimi fierbinti, incerc sa cuprind in aceste randuri ceea ce simt...Daca ai
privi o clipa in inima mea, atunci ai fi cel care pentru a doua oara in istoria omenirii ar
descoperii focul, focul dragostei mele care arde
datorita existentei tale pe Pamant!Cum as putea sa te fac sa intelegi ceea ce simt eu pentru
tine?Tu reprezinti Luceafarul la care incerc in zadar sa ajung: intind mainile si in clipa in
care reusesc sa ma apropii de tine, rasare soarele si nu te mai gasesc...Atunci lacrimi ca
siruri de margaritare imi cad pe obraji...sufletul imi plange...Ma retrag din calea ta, dar te
astept sa vii la mine, sa ma imbratisezi, pt ca doar asa imi pot intregi fiinta si doar
impreuna putem porni in zbor spre infinit! Daca as putea, as vrea sa fiu un fir de aer,sa-ti
sarut pleoapele, sa ma strecor printre buzele tale atingandu-le, sa-ti strabat intreg trupul,
ca un fior placut si sa raman in inima ta, cuprinsa de aripile sufletului tau, sa-ti fiu mereu
aproape, sa-ti simt zambetul, privirea si bataile inimii! Stii tu oare cata bucurie aduc in
lacrimile mele zambetul si privirea ta? Aceste gesturi care pe tine nu te costa nimic,
pentru mine inseamna cat lumea intreaga, insusi universul!...Dar tu stii sa pretuiesti
gesturile mele? Stii sa-mi pretuiesti zambetul? Stii cate lacrimi au fost varsate pentru ca
un zambet sa-ti pot darui?Poti descifra sentimentele care sunt in simplul meu suras?...Stii
sa pretuiesti atingerea privirii mele? Stii cata iubire este in ochii mei si toata pentru tine?
Stii sa intelegi aceste minuscule gesturi? Icearca!... si vom fi amandoi fericiti!Toate
aceste cuvinte scrise pana acum se tes in jurul unui sentiment: IUBIREA! Daca iti spun ca
"TE IUBESC!", oare ce vei face? Imi vei rade-n nas, ignorandu-mi lacrimile din ochi?
Sau ma vei lua in brate si-mi vei impune tacerea buzelor printr-un sarut? Risc... si iti spun
ca Te Iubesc cum n-am iubit pe nimeni pana acum si nu cred sa mai iubesc vreodata!Te
Iubesc mai mult decat te iubeste insasi viata, mai mult decat oricine pe Pamant! As vrea
sa fim mereu "amandoi" si nu "unul"!Putine cuvinte... sentimente multe... Astazi mi-am
deschis sufletul pentru tine... Priveste cerul si vei vedea infinitatea iubirii mele... Si nu
uita:TOATA #DRAGOSTEA MEA E PENTRU TINE !

Declaratii de Dragoste 13

Din momentul din care te`am vázut, am simtit si am aflat în adâncul inimii mele o poftá
nebuná sá-ti dezváluiesc amorul, dorind sá-ti fac mii de juráminte în genunchi si
privindu-te în paradisul inimii mele, sá-ti zic: ... asta e partea frumoasá si dulce a inimii
mele unde tu vei fi cráiasa sufletului meu si fácându-te fericitá îti voi pune frumos printre
florile care mai îmbátátoare si dulci, pe o parte mân, iar pe cealaltá puterea tainicá a
amorului si tot odatá fala puternicá si împreuná vom face ca din iubirea noastrá sá se
nascá o frumoasá si nemuritoare ... dragoste ce nu va párási sufletele noastre nici în viata
în care eu o sá fiu un înger pázitor, pe veci al táu, iar tu vei fi zâna albá a iubirii; cea care
îmi va dárui pe veci o iubire eterná cum în viatá nu va exista nici pe pámânt si nici
altundeva...
Dacá as putea sá fac parte din inima ta mácar un minut, sá pot sá aflu dacá esti aláturi de
mine pe veci, as putea sá mor în pacea iubirii tale si dacá tu ai putea sa pátrunzi în inima
mea, cea care existá numai pentru cá tu existi, nu cred cá ai mai putea pleca si vei rámâne
pe veci nemuritoare în cerul senin si plin de dragoste ... #Dragostea mea iubito... atunci as
fi fericit pe veci ... Dacá as putea sá îmi pun o dorintá înainte sá plec din preajma ta
iubito, sá plec acolo sus unde nu te-as pierde din privirea mea pliná de iubire, ca în
momentele în care tu, frumoasa mea, erai lângá inima mea, aceea ar fi sá te mai am odatá
la inima mea si sá plângem pentru despártirea care ne va separa pe veci si sá ne
dezváluim sufletele dornice de iubire, sá le împreunám pentru o ultimá dragoste de
neuitat... nesfârsitá. De as putea sá retráiesc tot ce a fost frumos în aceastá dragoste eterná
as dori sá trec prin tot ce ai însemnat tu pentru mine, si ráu si bun pentru a nu uita
niciodatá înfátisarea ta si privirea pe care mi`o aruncai în clipele în care ne uneam si
deveneam o singurá persoaná ce avea câte ceva de la amândoi: frumusetea nemuritoare a
chipului táu luminat de iubire si tot ce am eu mai pretios, dragostea mea pentru tine ... Tin
sá`ti spun o prea frumos simbol al iubirii mele, cá nu esti singura care suferá din pricina
dragostei, si eu sunt la fel, poate chiar într-o situatie mult mai dureroasá, aceea de a iubi si
sá nu fi iubit, tu mácar ai avut persoana iubitá lângá tine cu suflet si corp. .. eu nu am avut
decât corpul táu pentru ca sufletul si gândul táu este în altá parte... acolo de unde nu stiu
dacá se va mai întoarce. Eu sper, si sper cá într-o zi inima ta îmi va apartine si voi putea fi
fericit asa cum ai fost tu atunci când ai avut dragoste lângá tine.Vreau sá stii cá din inima
mea nu vei dispárea niciodatá si mai cred cá odatá, mácar odatá te vei gândi si tu la
mine... si la tot ce tu însemni pentru mine, adicá totul, adicá viata, adicá iubire si sperante
(sperante cá te voi putea avea mácar un minut la inima mea), adicá lacrimi vársate pentru
tot ce a fost si ce nu a fost, adicá într-un cuvânt poate te vei gândi vreodatá la singurátatea
pe care mi-ai dat-o uitându`má si înlocuindu-má cu o altá persoaná... oare te iubeste mai
mult ca mine?... Mai vreau sá spun cá îti doresc sá fi iubitá tot atât de mult precum te
iubesc eu pe tine, poate chiar mai mult ... pentru cá meriti ... pentru cá atunci când vei
pleca nu voi mai putea sá-ti ofer umárul meu pentru a plânge... chiar dacá nu ai plâns
pentru mine... am fost fericit, dar nu pentru nefericirea ta... ci pentru faptul cá am
descoperit o nouá Gabriela, una care iubeste si care dá dovada cá poate iubi, dar din
pácate în inima ei nu este loc si pentru mine, pentru #Dragostea mea ... Nu îti doresc
decât bine în viatá si fericire, iar ceea ce mie nu mi-ai oferit (#Dragostea ta)... sá poatá
avea oricine si sá se bucure de ea asa cum meriti tu ... Vreau sá te rog încá odatá sá nu uiti
cá existá si va exista cineva care te va astepta întotdeauna si din inima cáruia nu vei pieri
nici atunci când voi urca acolo sus, acolo unde totul e bine... acolo unde e numai iubire,
dar degeaba dacá... nu e iubirea ta... te rog nu má uita... te rog nu má párási... te rog sá má
iubesti (desi acesta e un vis care nu va deveni realitate)... Te iubesc... te iubesc... nu mi te
pot scoate din minte si nu mi te pot scoate din inimá... de acolo unde ai intrat si nu vei
mai putea iesi nici atunci cánd ea nu va mai putea dárui nimic... dar de fapt ea de acum nu
mai poate oferi nimánui loc în ea, acolo unde e frumos... acolo unde e senin... si acolo
unde e plin de iubire...Má bucur cá ai avut încredere în mine si mi-ai spus tot ceea ce te
chinuie... desi în acele clipe am crezut cá ne-am unit..., dar un lucru e sigur... am suferit
aláturi de tine... aláturi de cea care ar putea sá má facá fericit... si aláturi de unica care îmi
poate dárui ceea ce e mai pretios pentru mine... dragostea ta...Dáruieste-mi mácar pentru
un minut iubirea ta... si promit cá nu vei regreta... promit cá nu vei uita... si promit cá nu
mi-o vei mai lua... promit cá nu te voi uita... si promit cá... vei fi printesa inimii mele...
vei fi simbolul dragostei mele... vei fi floarea vietii mele... si vei fi cerul planetei mele...
Dacá nu má vei primi în inima ta... în viata ta... în palatul viselor mele... îti promit cá nu
má voi lása... cá nu voi ceda... cá voi lupta pâná la moarte (moartea inimi mele)... chiar
dacá stiu cá nu te voi putea avea... nici în cele mai frumoase vise ale gândiri mele...Ai
pláns pe umárul meu... ce frumos suná... desi nu e adevárat am crezut pentru o clipá cá
má iubesti... cá má doresti... dar... vise... vise neadevárate... dar... totusi... a fost frumos...
frumos... ca într-un vis pe care mi-l-as fi dorit... pácat... pácat pentru dragostea pe care tio
port... pe care o meriti...si pe care vreau sá ti-o dáruiesc... dar inima ta o respinge... o
loveste ucigátor... inima ta o bagá într-o adâncá suferintá... într-o nepásátoate
chinuintá...TE IUBESC... si sá nu uiti... TE IUBESC... dar... dar ce mai conteazá...
degeaba... oricât as încerca... nu, nu voi reusi... nu voi reusi sá-mi îndeplinesc un vis... un
vis care má dominá de un secol... ce un secol... o viatá... asa îmi pare..., dar pácat...
pácat... Dacá as putea mácar odatá sá-ti ascult inima cum îti bate... cum pulseazá în loc de
sânge... dragoste... o dragoste pe care nu o voi întâlni niciodatá... pácat... pácat cá nu îmi
apartine... pácat cá nu pot s-o apár de suferinte... de dureri... si de supárári... pácat...E
noaptea singurátáti pentru mine... e noaptea fárá sfârsit... e noaptea ucigátoare... e ultima
noapte când mai pot visa cá te voi avea... pácat... e un vis... m-am trezit din visul visurilor
mele... pácat... si ce frumos era... stii... má iubeai... má tineai în brate... má IUBEAI... ce
frumos suná... pácat... mare pácat... a fost frumos..., dar nu mai e... a fost un vis... pácat...
doar un vis...Stii... mai bine as muri decât sá stau... departe de tine... sau prefer sá plec
undeva... departe de dragostea mea... departe de tine... pácat..., dar degeaba... o sá mor
degeaba... pentru cá nu o sá te uit... nici acolo... puterea iubirii ce o simt pentru tine... e
mare... e nemárginitá...,dar... pácat... sufár dupá tine... má gândesc la tine... unde esti...?
...de ce nu esti cu mine...?...da ...înteleg... nu exist pentru inima ta... nu exist pentru tine...
nu tráiesti pentru dragostea mea... nu esti a mea... pácat... esti dáruitá de inima ta... dar nu
mie... nu mie... ci lui... oare te iubeste mai mult ca mine... a... da... înteleg... tu îl iubesti
pe el... pácat... de ce oare mai exist...?... de ce oare a fost scris sá apari... sá apari în viata
mea..., dar nu aici e suferintá...da ...nu aici... ci acolo... acolo unde ai plecat... si de unde
nu te-ai mai întors... pácat... de ce nu am si eu loc acolo... acolo în inima ta... a... da... e
ocupatá... aha... înteleg... nu am loc... pácat...Da` oare de ce mai exist?... de ce îmi apari
în fatá?...a ...da ...îmi e scris... da... îmi e scris sá sufár... dar de ce? ...cu ce am gresit...
da... poate... poate cá nu am putut... nu a fost scris... nu a fost scris sá te întâlnesc mai
devreme..., dar totusi..., îti multumesc... îti multumesc cá existi... da... stii si tu...: TE
IUBESC... sunt nebun... nebun dupá tine... da ...înteleg... nu se poate... da ...stiu... apartii
alcuiva..., dar de ce,... de ce nu e scris sá îmi apartii mie?... de ce tocmai lui?...nu
înteleg...
Dragostea mea,
Simt cã orele care mã tin departe de tine sunt veacuri, fiecare secundã o resimt
reverberând în inima mea rãpusã si renãscândã. Mã trezesc si adorm în fiecare zi numai
cu gândul la tine si dorul pe care îl simt în pieptu-mi se zbate neîncetat precum argintul
viu. Pare de necrezut, însã mi-e dor de tine chiar si atunci când te strâng în brate, ca si
cum aceste corpuri fizice ar sta ca barierã în calea fuziunii noastre extatice. Te simt cu
intensitate chiar dacã esti plecatã si sufletul meu trãieste la unison cu tine toate bucuriile
si toate întristãrile tale, oriunde te-ar cuprinde ele.
Tin strâns lângã piept hainele tale, într-un strigãt mut care te vrea lângã ele. Mã gândesc
la mine, la cel care eram si de care nu mai îmi pasã, toate egoismele mele mãrunte parcã
s-au spulberat definitiv din calea iubirii pe care mi-ai dãruit-o. Nu mai sunt omul care
eram si am senzatia cã am devenit un fel de zeu, ridicat în slavã de intensitatea iubirii
dintre noi.Fiecare minut în care suntem împreunã mi se pare a contine toatã viata-mi cu
întregul ei sens. Clipele de iubire sunt atât de lungi si în acelasi timp atât de scurte…
Uneori as vrea sã îti pot fi pandantiv pentru a mã cuibãri permanent lângã inima ta
...Iubirea inimii mele, vino în bratele mele, primeste nepretuita fericire pe care
Dumnezeu, prin marea sa gratie, ne-a dãruit-o! Te iubesc nesfârsit!
Visele mele sunt fulgi de západá, când ajung la realitate, jos se topesc. Visele mele sunt
simple amintiri, desertáciuni. Visele mele s-au pierdut în timp printre atâtea dureri...,
suferinte.... Visele mele sunt flori ale durerilor. Realitatea însási este un vis crud, poate un
cosmar? Când omul înceteazá sá mai viseze, atunci el înceteazá sá mai tráiascá, sá mai fie
om. Visele mele sunt amintirii..., amintiri dulci..., amintiri amare. Visele mele poartá ca o
povará amintirea grea si tristá a imaginii noastre. Acest vis a devenit obsedant. De ce?
Pentru ce? Ciudate întrebári într-o lume în care întrebarea nu-si mai aflá rostul. Credeam
cá totul se poate controla, pâná si sentimentele, dar m-am înselat. Oricât ai încerca, nu vei
reusi sá desávârsesti nimic. Sufletul este ca o oglindá pe care un om cu gesturi nesábuite a
reusit sá o spargá. Acum este în zadar efortul de a mai încerca sá repari ceva. Toatá viata
vei umbla dupá cioburi încercând ca într-un joc de puzzle sá le unesti. Nu vei reusi si asta
o stii dar continui sá ignori. Prin gând îmi trec mii de fragmente de vise... acum
imposibile. Niciodatá gândul nu-ti va fi mai real, numai dacá tu îi vei da valoare si sens.
Iubirea e ca o picáturá de rouá de pe un trandafir care se topeste timid sub razele
soarelui.
Plâns al inimii...
Viata este frumoasá si e pácat sá trecem prin ea, fárá sá iubim, mácar o singurá datá, cu
adevarat. Dar, în acelasi timp trebuie sá o si pretuim. Dragostea a venit pe aripi de vânt si
mi-a întins mâna ei caldá, care ardea cu nerábdare sá má atingá. Buzele ei erau umede si
pline de dorintá. Fiecare privire pe care mi-o adresa era asemeni unui fulger care-mi
strápungea inima. Si, dupá atâtea priviri, inima mea a cedat, si s-a lásat pradá dragostei.
Dar, "copilul" din mine, care încá nu stia sá pretuiascá acest dar divin, care nu vine decât
o singurá datá în viatá, a alungat acea mare tainá...a dragostei... Iar acum, dupá multe luni,
sufletul meu tânjeste dupá acea dragoste, care acum este pierdutá pentru totdeauna.
Sau poate cá mai existá un strop de sperantá si pentru inima mea întunecatá si pliná de
suferintá?!
Amintirea TA...
M-ai uitat în Universul rece si mi-ai produs în suflet haos. M-ai lásat în ecoul amintirilor
ce izvorásc din mintea înghetatá. Un urlet dureros, sugrumat, se zbate în mine încercând
sá iasá la luminá... Strig în noaptea întunecatá a sufletului în care nu mai poate pátrunde
nici o razá de luminá. Sunt atât de rátácitá în labirintul singurátátii ...si nu gásesc nici o
cale de a iesi din acest haos al durerii...Am plâns când m-am trezit în prápastia adâncá din
care nu mai puteam iesi. Dar... curând nu m-am mai zbátut si totul a murit în mine. Ai
plecat... si un întreg Univers ai destrámat în doar o secundá.Nimic nu se mai zbate în
sufletul meu. A obosit de atâta frámântare. A amortit în durerea spaimei de tácere eterná.
Doar acum câteva minute erai aici sau poate... acum o vesnicie? Iti aud si acum ecoul
glasului si îl simt cum se amplificá, cum má înváluie, ametindu-má.De spaima cá am sá
pierd si ultimele urme ale existentei tale, încetez de a mai respira si má scufund din ce în
ce mai mult în mine. Stau nemiscatá în tácere si încetez de a mai visa eternul vis:
TU.Iarna s-a instalat în mine si m-a înghetat. O, vino...vino înainte de a muri înghetatá în
singurátate.
Gânduri...
A fost cruntá despártirea, a fost cruntá si nedreaptá. Lumina puternicá a dragostei má
urmáreste la orice pas. Aduceri-aminte, gânduri despre tine îmi hránesc neîncetat sufletul,
má tin treazá ore întregi. Atunci, la granita dintre veghe si somn îmi apari ca o umbrá
diafaná, imaterialá, o fantasmá care, pe masurá ce adorm, devine un înger îmbrácat cu
lumina soarelui. Cu pasi usori te apropii de mine gingas, capul de sânul meu ti-l rezemi.
Capul meu împrumutá lumina trupului táu încát párem douá diamante ce farmecá totul în
jur. Ochii tái cautá blând în ochii mei, cu un sárut îmi dáruiesti acea tainicá si blândá
cáldurá. Si ah! esti frumos, esti demonic de frumos. Râzi...si sufletu-mi nu se mai saturá
sá priveascá arcuirea gratioasá a trandafirilor buze, gropitele din obraji... Focul din ochii
tái este precum soarele în azurul infinit al cerului. Simt cá nu-mi ajunge eternitatea sá te
ador!
A ta romanticá ...
Toamna din mine
E toamná. Toamná cálcatá în picioare de nestatornicia vremii. Covoare de frunze grábite
pe caldarâm de pasi strânsi si grábiti...E toamná, si-n toamná a murit iubirea noastrá.
Copacul amintirilor îsi scuturá încet frunzele.
Ce minune te va aduce din nou lângá mine? Voi mai simti vreodatá trupul táu cald lângá
al meu? Voi mai simti privirea ta mângâindu-má si buzele tale sárutându-má?Toamna
credintelor, toamna deznâdejdiilor, a pustiirilor si-a pribegirilor a trecut peste noi si din
ruinele ei am rásárit: eu-fárá tine si tu-fárá mine .Ascultá viforul... e disperarea mea ce
strigá în pustiu. Priveste furtunile de frunze... e inima mea ruptá în bucáti. Gustá
picáturile ploii cáci sunt lacrimile mele pentru tine. Priveste-má, ascultá-má, gustá-má din
nou, asa cum fáceai odatá.Uitá-te la cerul toamnei si uitá-te la ochii mei ce mor. M-am
transformat în vânturile toamnei ca sá te pot gási. Dar tu nu esti.Tu nu vezi, nu simti, nu
má mai vrei... Dar eu te iubesc încá ...
Drumul lung al dragostei
Iti amintesti ce îti spuneam într-o seará când, strápungeam cu pasi repezi frigul? Iti
spuneam cá: "mi-ai apárut în calea vietii, precum apare o razá argintie a lunii, în fata unui
cálátor nocturn, pribeag, luminâdu-i drumul". Ei bine, asa este. Mi-ai apárut precum,
apare o razá de soare, dupá o iarná lungá în fata unui muritor, care, pátruns de frig, o
cautá cu disperare. Raza a venit singurá, cum ai venit tu! Raza a plecat singurá, cum ai
plecat tu!Mi-ai înfiltrat dragostea în suflet si m-ai facut sá-mi tresará sufletul si fiecare
fibrá a trupului meu. Apoi, ai plecat nepásátor, fárá motive. Gresesc, aveai un motiv: erai
iubit de o fatá frumoasá, care învátase sá iubeascá cu greu. Ai cálcat totul în picioare,
nepásându-ti cá vei distruge un suflet, care încá mai tresare la auzul numelui táu si care
înca te mai iubeste.Lacrimile-mi curg asemeni unui izvor, sufletu-mi e amárât de dor si de
durere, dar cui sá má plâng? Cine este de viná? Sá-ti spun eu? Dragostea, cu drumul ei
lung, este de viná. De când îi simti gustul, nu mai poti scápa de ea. Dar pâná îi simti
gustul, e un drum foarte lung. Pe acest drum anevoios se pierde dragostea ce ti-o poartá
persoana iubitá.Te iubesc si te astept de cánd rásare soarele si pâná când apune, de când
rásare luna si pâná când apune: pâná se va risipi si ultima aromá din gustul dragostei ce tio
port.

Declaratii de Dragoste 12

Tu esti cântecul care má adorme noaptea, vocea ce`mi mângâie tristetea, vântul ce`mi
rásfatá pielea, o ultimá silabá pe care vreau sá o rostesc înainte de a visa si ... primu` meu
gând ... Dacá viata mea ar fi o clipá petrecutá cu tine, nu mi`as dori alta, o clipá sá má
privesti, sá má sáruti, sá má atingi ... Vreau ca tu sá reprezinti visele mele, vreau ca tu sá
fi motivul pentru care tráiesc, vreau ca tu sá fi ... TOTUL!
Stau singurá ... vántul primáváratic alungá firele de pár mângâindu`mi usor fata. .. nimic
nu va mai fii ca înainte, nimic ... doar clipele petrecute împreuná îmi vor aminti din când
în când cá ai existat, cá m`ai iubit cândva ... însá acum toate astea nu mai semnificá nimic
... Pentru tine eu nu am fost decât o simplá aventura ... reusind sá fiu doar o micá parte a
vietii tale ... de ce n`a fost sá fie, de ce? ... întrebári fárá rost care`mi umbresc mintea,
întrebári al cáror ráspuns nu o sá`l primesc probabil niciodatá ... poate cá eu am fost de
viná, poate cá tu ... sau poate cá distanta a fost cea care ... a facut sá te îndepártezi de
mine ... de inima mea. Tu ai plecat si ... odatá cu tine s`a rupt si o parte din mine ... si
nimic nu va mai fi ca înainte...
Ai privit în urma mea si`ai lácrimat usor spunându`mi un cuvânt ce nu-l pot uita asa
usor. Má rog noapte si zi, sá pot sá te gásesc din nou, sá`ti spun cá încá mai regret
greseala fácutá si vreau sá simt din nou cum te strecori la pieptul meu si`mi spui "Te voi
iubi mereu". Sunt lacrimi ce si astázi îmi umbresc obrazul si`as vrea sá fac ceva sá te aduc
din nou în viata mea, dar totul e fárá rost cáci tu ai plecat lásând doar urma amará din
sufletul meu si zámbetul usor crispat ce mi`a sfárâmat inima. Un loc de rai era o viatá
aláturi numai si numa` de tine, dar totu` s`a destrámat usor asemeni unei pânze de
páianjen. Ai fost asemeni unei brize ce`adie usor pe valurile sárate ale márii si încá mai
visez la chipul táu si ochii tái de înger, dar singur în tácerea mea si`n umbra din al meu
destin má`nchin la vesnica uitare cáci tu nu esti acum decât asemeni unui gând amar cemi
usturá inima cu putere. Strigând si invocând la nesfârsit o simplá dorintá îmi spun
"lasá-má" cáci tu nu ai facut decât sá sufár si sá plátesc ceva mai scump ca mea viatá.
Inainte mai pot sá privesc chiar dacá totusi încá te iubesc, dar în acelasi timp îmi tot
doresc si`mi spun "Nu poti sá fi asa ..." Dacá m`as face o micá razá de luminá m`as
strecura din nou în inima ta sá simt cá sunt un om, cáci încá îti mai simt suflarea ... má uit
în jur si vád doar ce-ai lásat ... cáci acolo unde ai fost tu, acum nu sunt decât umbre si stiu
cá nu voi mai visa la fel ca atunci când tu ai fost în viata mea.
Imbrátisez dorinta de`a muri sárutând plácerea durerii cáci nu mai pot închide ochii de
nevoia ta. Imi lipseste zâmbetul táu, îmi lipseste îmbrátisarea ta si îmi lipseste mai mult
ca oricând lumina ochilor tái, cáci viata mea acum e doar un vis si acela e ... de a te regási
din nou. .. sá`ti spun cât îmi lipsesti .... Nu pot sá mint si sá`mi închid ochii la ceea ce am
pentru tine, dar stiu cá pot sá îti ofer mai multe decât simpla zi de mâine. Astern pe`o
foaie un simplu gând amar si recunosc cá n-am puterea sá pot gási un rost, sátul si cu
ochii flámânzi de tine îmi pierd mai mult decât jumátate de viatá si încá caut sá te
regásesc. Sárutul táu e încá pe buzele mele si lacrimile mele sapá cu durere în propria
inimá fácând o raná fárá seamán, cáci doare si totusi nu stiu de ce? Sátul si cu privirea
tristá má uit la fiecare colt de stradá, geam, si`ncerc sá te gásesc, dar tu ai fost... acum ai
disparut si asta má doare chiar dacá nu e de conceput. Tot ce stiu este cá îmi lipsesti si cá
te voi iubi mereu cu riscul de`a muri la fel ... Un gánd amar îmi ráscoleste inima si vreau
acum sá mor decât sá-ndur pentru toatá viata o lipsá fárá cuvinte si o durere neexplicabilá
... Te voi iubi mereu ... !!!
O mie de vieti de`as primii cu tine le`as împârtii, sá te am vesnic lângá mine sá-mi faci
zilele senine. Sa simt mereu cá esti lângá mine, sá simt mereu cá esti o parte din mine si
cá îmi vrei numai bine ... nu stiu dacá tu crezi sau realizezi cât de mult eu te visez, cât de
mult as vrea sá fiu baiatul pe care tu ti l-ai dori. Adesea stau si má gândesc cât de mult tu
má visezi? Cát de mult tu tii la mine? Oare vrei sá-mi faci zilele senine? Oare am în
inima ta si eu un loc? Sau sunt pentru tine doar un joc? Daca e asa ... trezeste`má acum,
dacá vrei sá`mi faci un bine, dar cred cá stii ... cá fárá tine inima se pierde în mine; viata
nu mai are rost, stelele se vor prábusi si soarele nu va mai fi. Si am sá tráiesc în suferintá
si durere si cât voi trái, la tine má voi gândi, la fata care m`a fermecat, la fata care mi-a
dat rouá în zori si aripi ca sá zbor, la ochii tái ca marea si la gura ta ca floarea, la limba ta
cu gust de miere si la zâmbetul frumos ca douá stele. Vocea ta m`a încântat de parcá un
înger mi`a cântat ... iar dacá din viata mea, tu ai vrea sá pleci... cine o sá`mi mai
zâmbeascá si cu iubire în ochi sá má priveascá? Cine o sá má îndrume sá fac lucruri cât
mai bune? Fárá tine viata mea un cosmar ar fi, un cosmar cumplit din care nu m`as mai
trezi. Prin aceste rânduri vreau sá stii, cât de mult eu te pot iubi, cât de mult stau si má
gândesc la vremea când noi doi vom fi ... Oare clipa fericitá când va fi? Oare cât de mult
vei mai lipsi?
Imi las sufletul sá tráiascá prin a te iubi pe tine, îmi ascult inima pentru cá ratiunea nu
conteazá atunci când iubesti. Inima mea nu e întreagá dacá nu esti tu. Dacá noi am dat
unul de altul a fost pentru ceva, iar dacá noi ne vom întâlni va fi pentru cá iubirea învinge
întotdeauna. Ziua de ieri s`a dus pentru totdeauna, ziua de mâine nu stim cum va fi, de
aceea trebuie sá profitám de ziua de azi. Putem spune adio unei zile, unei persoane, atâtor
si atâtor lucruri... dar, iubirii, odatá apárutá ... nu-i voi spune niciodatá adio ... pentru cá e
vesnicá si fiecare avem nevoie de ea. Pentru mine esti cel mai frumos vis. Atunci când
mi-ai scris pentru prima datá ceea ce simti pentru mine am simtit cá m-am náscut din nou
si tráiesc într-o lume de vis si e atât de frumos. Am nevoie de tine! Am nevoie de
cuvintele tale! Am nevoie de vocea ta! Am devenit dependent de tine, Anca Comsa !
Dacá as sti cá esti un cuvânt din mine n-as mai vorbi niciodatá de fricá sá nu te pierd. Má
bucur cá esti în inima mea ... dar as vrea sá fi lângá mine, sá te ating, sá se împlineascá
visul meu cel mai mare. Dacá esti o stea ... iar eu iubirea ta ... atunci sunt sigur ca aceastá
stea va stráluci vesnic.Crede`má, esti pentru mine cel mai pretios lucru si nu cred cá
#Dragostea ce o simt pentru tine se va stinge vreodatá.
Nu stiu ce sá`ti spun, nu stiu la ce sá má gândesc, mi-e rusine de propriile mele gânduri,
as vrea sá má ascund, dar nu am unde, as vrea sá má destáinui, dar nu am cui. Las soarta
sá hotárascá - calc peste constiinta mea si îti scriu. Iti scriu ... tocmai tie, tu care ar trebui
sá-mi cunosti cel mai putin gândurile, vei afla ceva ce mie mi se pare ciudat, straniu. Eu
sunt un fir de nisip din imensul desert al vietii si as vrea ca vântul sá`l legene pe aripile
sale, punându`l în grádina ta. De dragul táu m`as face floare, as înflori lângá fereastra ta,
ti`as dárui mireasma sufletului meu, te- as adormi, iar apoi te-as preface în tárâna în caremi
înfig rádácinile. Nu má iubesti si cu toate astea eu te iubesc. Nu am nici o sansa de la
tine. Cu fiecare gest încerci sá má jignesti; iar atunci eu îmi aud bátáile inimii care suná
asemenea ciocanului la poarta vietii. Uneori privirea ta má pátrunde pâná în máduva
oaselor, má cutremur si îmi vine sá fug de sub vraja ta, dar nu pot, picioarele îmi sunt
întepenite, buzele nu mai pot sá scoatá nici un cuvânt. As vrea sá te uit, dar fiecare
melodie fiecare dans îmi aminteste de tine. Tráiesti în mine, esti o párticicá esentialá a
sufletului meu de care nu, nu má pot despárti niciodatá, niciodatá !
Tu cel pe care încá`l iubesc, esti spinul trandafirului ce mi`a strápuns inima; tu esti
îngerul alb din noaptea vietii ce`mi lumineazá calea spre fericire. Tu esti steaua care a
cázut atunci, când #Dragostea mea s`a stins pentru câteva clipe ale mândriei. Tu esti
lacrima eterná a vietii mele. Tu esti golul vietii mele pustiite si norocul ce mi`a umbrit
existenta pe acest pámânt. Tu esti raza de soare ce a pátruns în sufletul meu si mi-a dáruit
un pic de sperantá si alinare ... tu esti acel vis care s`a sfârsit odinioará atât de dureror ...
tu esti iluzia trecutului meu si acea fantasmá ce-mi bântuie prezentul ... tu esti ráspunsul
la întrebárile mele despre iubire. Tu esti infinitul din sufletul meu, tu esti si vei rámâne
doar al meu!
Când voi închide ochii pentru totdeauna, tu sá-mi pecetluiesti buzele cu un sárut pentru a
le încálzi, iar picioarele sá mi le acoperi cu petale albe de trandafiri si în pár; sá-mi prinzi
trandafirul rosu al iubirii eterne ce va lumina chipul meu înváluit de tristetea mortii. Iar ...
de vei zári o lacrimá ce se va scurge pe obrazul meu palid sá stii cá e de rámas bun. Si
cánd pámântul îmi va acoperi trupul care cândva tu l`ai atins, sá`ti amintesti cá te` am
iubit dintotdeuna sincer si ... acea iubire nu s`a stins, dar sá nu plângi, cá eu voi fi mereu
cu tine, chiar dacá doar numai în vise. Iar pe mormântul meu din florile ce mi le`ai adus
sá scrii cuvântul: FERICIRE, cáci am simtit`o datoritá tie si sá nu uiti cá te iubesc chiar
dacá nu mai sunt ...
Azi noapte te`am visat, iubite! ... In visul meu se fácea cá privesc cátre cer si`ti vedeam
chipul, plutind printre stelele iubirii, cum îti zâmbesc lung si trist. Incepeam sá-ti vorbesc
si sá strig cátre tine, dar nu reuseam, cáci erau prea putine ... Rugam luna sá-mi trimitá o
razá ,sá pot urca si sá te mângâi ... îti simteam suflarea caldá si timidá prin porii pielii
mele si îmi doream sá má sáruti. Era de ajuns sá îmi doresc si acea dorintá devenea
realitate. In acea clipá am cunoscut fericirea. Acea fericire pliná de cuvinte frumoase ...
acea fericire pliná de mângâieri infinitá si sáruturi fierbinti, dar nevinovate. Acea noapte
fusese cu adevárat noaptea mea, noaptea ta, noaptea noastrá ...
Voi încerca sá trec peste bariera ce tu ai pus-o între noi... prin a jura cu-napoi la mine nu
vei mai privi ... dintr`un motiv pe care doar tu îl stii. Voi mai încerca pentru a nu stiu câta
oará, chiar dacá risc cá poate o sá doará... am sá îti spun cu zâmbetul pe buze ... am în
cercat sá stii ... cá nu ai nici o scuzá ... voi încerca apoi sá`mi vád de viatá cu ochii privind
decât în fatá si de`ar fi sá vii din nou în a lor razá, am sá-ti amintesc cá nu ai nici o scuzá
... !
Zana mea....
Iti scriu aceste lucruri din cauzá cá má aflu într`o foarte confuzá perioadá a vietii mele.
Pâná acum nu m`am confruntat cu sensul adevárat al sentimentului de iubire dar tu prin
comportamentul táu mi`ai inspirat încredere si în acelasi timp sentimentul cá relatia
noastrá ar putea reusi! Suntem la început da` din dacá am reusi sá avem ambii încredere
în celálalt cred cá relatia noastrá ar putea reusi. Una lume zice cá este foarte usor sá fii
báiat ... da` eu de când te cunosc pe tine nu am mai reusit sá mai privesc nici o fatá în
ochi fárá sá fiu pus fatá în fatá cu frica de a fii observat de tine si de a strica tot ce am
reusit sá realizám pâná acum ca un cuplu! Din ziua în care drumurile noastre s-au întâlnit
mi-am gásit un scop în viatá ... acela de a-mi dárui toatá #Dragostea unei singure
persoane ... Tie!Ai observat vreodatá un apus de soare sau ai stat vreodatá cu ochii pe
fereastrá la orele timpurii ale diminetii ca sá vezi rásáritul soarelui? Este o imagine purá a
trecerii de la zi la noapte ... de la sentimentul de confuz care ti`l oferá noaptea la
sentimentul de revenire la viatá oferit de primele raze ale soarelui care îti ating fata. Eu de
când te`am vázut visez la un rásárit de soare aláturi de tine, ca sá pot sá te tin în brate si sá
má manifest pornirile pe care mi le provoci! Când sunt aláturi de tine în putinele clipe
petrecute împreuná má simt exact ca pásárile cerului care iarna zboará pentru a gási un
loc mai cálduros si mai primitor de a trece iarna! In acest moment má gândesc la tine si
inima parcá ar vrea sá îmi sará din piept si sá viná la tine sá te strângá în brate parcá
pentru ultima oará!Poate aceastá scrisoare îti aratá o fatá de a mea pe care nu o cunosteai
din cauza felului în care má port în momentele în care sunt cu tine, si acest lucru se
datoreazá numai emotiilor pe care le am în prezenta ta, sá nu fac ceva gresit si sá stric tot
ce am reusit sá primesc din partea ta si asta numai din cauzá cá ai vrut sá îmi oferi. In
zilele de azi este foarte grea vorba "te iubesc" din cauzá cá majoritatea báietilor din ziua
de azi confundá sentimentul de iubire cu cel al bunei stári, dar eu pot afirma cu mâna pe o
inimá ce zvâcneste în momentul în care este pronuntat numele táu în orice împrejurare, cá
te iubesc.Am auzit de iubiri platonice dar aici nu poate fi vorba de asa ceva pentru cá eu
stiu ce simt pentru tine! Numa` eu pot stii clipele în care státeam noaptea în pat si má
gândeam cum sá fac ca relatia noastrá sá deviná una în care iubirea si încrederea sá
deviná lucrurile cele mai importante pentru noi!
Acum prin aceastá scrisoare am curajul sá îti márturisesc cá te`am visat, eram amândoi
într`o cabaná la munte si focul din semineu nu egala cáldura emanatá de sentimentele si
respiratia noastrá, ne fáceam declaratii de dragoste jurându-ne iubire eterná.In acest
moment singurul lucru care ne desparte este frica mea de a recunoaste în fata ta
adevaratele mele sentimente pentru tine din cauzá cá îmi este fricá de reactia pe care ai
putea sá o ai tu. Niciodatá nu i-am mai jurat unei fete iubire eterná si sincer sá spun
párerea mea este cá am ales calea gresitá prin faptul cá m-am decis sá îti trimit o scrisoare
dar aceastá scrisoare nu reprezintá decât o parte din mine care ti-o dáruiesc tie! Din
momentul în care vei fi citit scrisoarea vei afla sentimentele mele si eu când má voi
intalni cu tine îti voi putea spune cá TE IUBESC!
Esti ca o stea; strálucesti unic printre celelalte, dar esti tot mai departe si greu de atins.
Totusi, má amágesc, cá poate, într-o zi, vei deveni o stea cázátoare. O stea cázátoare care
sá se opreascá în micul meu univers ... si ... care în schimbul unui sárut sá îmi dea iubirea
ei!
Iubim ceea ce cunoastem si apárám ceea ce iubim. Eu te cunosc pe tine si te iubesc, si te
voi apára atâta vreme cât te voi iubi. Vesnicia mi se pare un termen prea scurt pentru
limita iubirii mele.

Declaratii de Dragoste 11

Sunt un fulg de nea care încearca sa îti mângâie fata ... Doamne ce as vrea sa ma scurg în
pielea ta si sa nu mai ies niciodata, asa as avea certitudinea ca nu am sa te pierd ... Poate
ca pentru o clipa, ai sa crezi ca sunt nebun ... Poate ca asa este ... sunt nebun, nebun dupa
tine, TU esti tot ce am de pret ... tot ce am visat, tot ce mi-am dorit ... Poate viata mea a
fost cruda cu mine, tu sa fii atât de departe si eu ... sa te caut în disperare ... Vreau sa te
vad, sa te sarut, sa fiu numa` si numa` al tau, nu pentru o clipa, ci pentru eternitate ...
Noaptea trece, o muzica suava îmi alina singuratatea ... Ce pot face? Nimic decât sa
astept clipa revederii noastre, clipa în care voi fi din nou in al noualea cer ... Ma rog la
Dumnezeu ca acea clipa sa fie cât mai aproape pentru ca suferinta mea sa înceteze ... Am
nevoie de iubire, am nevoie de o iubire sincera si reala ... m`am saturat de minciuni si
înselatorii ... Vreau sa traiesc alaturi de tine clipe magice, clipe de vis, clipe în doi, pe
care nu cred ca as putea sa le descriu în cuvinte ... pentru ca nu au grad de comparatie ...
Marea este complicea mea, ea este alaturi de mine mereu, ea este singura care nu m-a
tradat si nu ma va trada niciodata ... Da` ea nu poate tine locul unei dragoste adevarate ...
e nevoie de un înger de fata pentru ca totul sa fie ca în paradis ... Si ce mai pot cere de la
Dumnezeu când am gasit-o? Doar sanatate, si multi ani de fericire ...
Sunt o adiere de vânt salbatica ... Eu sunt lumina calda a diminetii ce-ti gâdila genele
lungi pentru a-ti deschide ochii sa vezi splendoarea ce te înconjoara. Eu sunt o raza de
soare calda si firava ce`ti mângâie obrajii fini; eu sunt roua de pe firele de iarba ce`ti
saruta gleznele; eu sunt un cânt al pasarilor ce te încânta cu ciripitul lor vioi.Io sunt o
adiere de vânt salbatic ce`ti rasfira firele de par. Eu sunt o floare mica si tacuta ce îti
implora mângâierea, sunt un gând raslet ce te face sa tresari când esti singur, iar tu esti
sprijinul meu în lumea cea reala cufundata în visare ...
Când afara ploua, la tine ma gândesc; când afara-i soare, inima mi-o dezrobesc ...
Gândindu-ma la tine, stiind ca ai sa vii; simtind, ca pentru totdeauna tu ma vei iubi.Da`
singur ma amagesc, în noapte, si plâng; as vrea sa-mi fi aproape, în brate sa te strâng ...
Sa-ti spun cât te iubesc,da` ma gândesc sa nu gresesc.Si de aceea plâng si tac; ma-ntreb
mereu de`ti sunt pe plac.De m-ai intelege ... as fi fericit si toata viata mea te`as fi iubit.
Cineva va fi întotdeauna aici sa te iubeasca, cineva va pretui întotdeauna caldura
zâmbetului tau si fericirea inimii tale ... Cineva va incerca întotdeauna sa gaseasca
cuvinte sa`ti multumeasca pentru ca ai umplut viata cu vise devenite realitate si amintiri
frumoase ... TE IUBESC nu doar pentru ceea ce esti, ci pentru ceea ce sunt eu când sunt
cu tine ... TE IUBESC pentru ca ma ajuti sa fac din viata mea nu o taverna ci un templu,
din faptele mele de zi cu zi... nu un repros,ci un cântec ... Cineva te va iubi întotdeauna,
iar acel cineva voi fi întotdeauna IO! Totul ne desparte pe mine si pe tine ... distanta,
oamenii, viata ... poate si destinul ... iata ce vreau sa-ti spun: nu ma tem nici de zâmbetul
tau, deci nu ma tem de nimic; sunt ceea ce-i dincolo de fereastra odaii tale ... departarea ...
Amintirea ta nu are unde sa ma afle, glasul tau nu poate sa ma strige caci nu stie unde
sunt între cele patru zari ... Stii sa asculti? Auzi vântul la fereastra?Auzi pasarile care vin
si pleaca ducând si aducând primavara? Stii ce`i nostalgia? Privesti uneori pe fereastra
fara sa vezi nimic ... sunt pe-acolo si într-acolo ... fara fiinta o apropiere si o îndepartare
în preajma ta ... TE IUBESC!
Traiesc din amintiri, vise si sperante. Daca mi s-ar lua acest mod de a trai as muri
precum moare o floare atunci când este udata. Inima mea a fost udata cu lacrimile
deziluziei create la sfârsitul acestei relatii. Tot ce stiu este ca EL reprezinta tot ce e mai
bun pentru mine, un mic ideal de frumusete si bunatate. De ce oare n`a fost sa fie asa cum
a spus EL? Oare voi mai iubi vreodata?!
Dragostea este o dulce iluzie ce se naste din lumina razelor de luna ... caldura
pamântului si lacrimile norilor ... E o adiere de vânt cu nuanta, un râset de frunze ... un
cântec care rasuna ... un drum anume ... care te poarta în visele cele mai profunde. Fiecare
gând al meu catre tine ... se va lasa usor din mine ... va pleca în zari si va lasa în urma un
soare ce`o s`apuna ... Si poate tu ma vei uita caci visul trecator a fost ... da` tot ce`am spus
e-adevarat si te`am iubit neîncetat ... #Dragostea este o iluzie optica ce duce la orbire, o
multitudine de calitati si chiar defecte înbalsamate într`un trup cu umbre si oglindiri
irezistibile ... #Dragostea poate fi TOTUL sau NIMIC... alegerea iubite, e numai a ta !
Nu mint când îti spun ca te iubesc, nu mint când îti spun ca îmi lipsesc îmbratisarile tale,
tandretea ta, #Dragostea ta, tot ceea ce esti tu. In putin timp am învatat sa iubesc un suflet
minunat, un suflet care merita ceva mai bun decât ceea ce îi pot oferi eu. As vrea sa pot
pleca într`un loc cât mai departe, sa pot uita tot ce mi se întâmpla, sa încep o viata noua,
sa te cunosc pe tine acolo ... nu aici în lumea asta nebuna din care eu nu mai am scapare.
Acum nu îmi ramâne decât sa traiesc aceasi viata monotona pe care o am de ani, sperând
ca într-o zi se va termina totul si voi avea un alt început, un început numai al meu ...
Te`am vazut cum dormeai ... am vrut sa vin sa te sarut, dar atunci ai deschis ochii, mi s-a
facut frica si am fugit ... Când te vad, simt cum pamântul îmi fuge de sub picioare parca
totul se roteste în jurul meu, parca io sunt centrul universului, dar ... deodata totul fuge
spre un alt centru ... acolo esti tu, ma faci sa ma învârt în jurul tau ,ma domini ... nu ma
mai pot stapâni ...
Mi`ai fost cântecul ce m`adormea noaptea, vocea ce`mi mângâia tristetea, vântul ce`mi
învaluia pielea, dar nu ai fost decât un vis.#Dragostea ta ma face sa ma topesc ca o bucata
de gheata în a ta palma de foc si sa ma înalt fara aripi spre luna, fructul dragostei mele.
Pentru mine esti mai scump ca aerul pe care îl respir, esti mai pretios decât orice bijuterie
scumpa, esti mai presus de propria mea persoana si nu îti voi putea explica niciodata, nici
prin mii si mii de cuvinte cât de mult te iubesc!
Ti`am spus vreodata ca te iubesc? Ti`am spus vreodata cum te iubesc? NU? Atunci ...Te
iubesc! Nu este destul? ... sa îti spun cum te iubesc? Cum te iubesc ... lasa-ma sa numar ...
Te iubesc cum nu am mai iubit pe nimeni ... Poate crezi ca nu e destul ... Te iubesc cum
numai un înger poate iubi... Te iubesc cu privirea..., te iubesc cu sarutul ... te iubesc cu
atingerea ... te iubesc cu trupul ... te iubeste chiar si fiinta mea ... Ma crezi ca te iubesc?
Nu e destul? Ce as mai putea spune? Te iubesc io ...
Tu esti amintirea vesnica a mintii mele, tu ai reusit sa patrunzi în întunericul sufletului
meu trezind scânteia iubirii ... Pasii mei s`au ascuns în urma ta, iar daca cerul ar putea ...
sa te`aduca în viata mea ... as culege`n palma o stea ... sa te am pe tine lânga inima mea ...
Nu stiu ce vreau, nu stiu ce pot.As vrea sa tip, dar n`are rost; as vrea sa plâng da` lacrimi
n`am ... Au existat în viata mea si înca mai exista doi ochi caprui încântatori si o poveste
trista. Doi ochi minunati ce i`am întâlnit la mal de mare sub minunatele raze de soare
carora le`am purtat si înca le mai port o dragoste mare de tot ... Te vad, dar totusi nu
existi te simt aproape, dar visez, cred ca te tin în brate, dar tu esti atât de departe. Esti o
iluzie, un vis, esti ca o lumina în noapte, un vis ametitor, un zâmbet, o lacrima, o raza de
speranta, o stea pierduta în vastul univers.
Nu pot sa cred acum ca viata mea e goala fara tine ... nu pot sa cred ca înca te mai
gândesti la mine ... Nu pot uita privirea ta într`o zi de primavara.Nu pot uita primul sarut
pe malul marii la apus de seara ... Vreau doar sa stiu de ce iubito, departe esti acum de
mine? Vreau sa visez, vreau sa traiesc, vreau sa te stiu acum o stea ... Nu vreau sa sufar
sau sa plâng, vreau doar sa fiu mereu cu tine, vreau doar sa simt ca tu esti doar ... iubirea
mea ...
Nu pastra numai pentru tine taina sufletului tau ... spune`mi`o în taina mie si numa` mie
... tu care ai surâsul plin de viata sopteste`mi taina sufletului tau! Noaptea e adânca, casa e
învaluita în tacere si cuiburile pasarilor sunt pline de somn. Spune`mi dragule ... spune-mi
printre lacrimile tale ... printre zâmbetul chipului tau plin de neliniste ... spune-mi taina
sufletului tau ... Te iubesc dragule ... ca o pasare care si-a pierdut cararea tu m`ai prins în
umbra aripilor tale ... Ma voi strecura în coltul meu si înmarmurita voi ramâne în puterea
îngândurata a noptii. Când sufletul meu e scaldat de valurile fericirii, nu râde de ratacirea
mea învolburata de primejdii ... ci vino lânga mine ... si ia`ma în brate!
Fericire ... e un cuvânt sublim ... iubirea seamana a avere, o dragoste, dar totodata si
durere, iubirea poate fi frumoasa, dar uneori si furtunoasa. Daca vreodata iubirea te va lua
pe aripa ei ... nu o alunga ... caci vei regreta ... Când iubesti ... tu o stii bine ... dar nu lasa
ca acest sentiment sa dispara din tine ... Sunt clipe ce cad peste noapte, sunt clipe ce vor
reveni si`astept cu nerabdare ziua ... când tu vei reveni ...
Pe malul marii stau si plâng si ma gândesc din nou la tine ... clipele trec, zilele trec, iar tu
departe esti de mine ... Stau si ma întreb, ce sa mai fac, ca sa te simt din nou aproape?
Oare de ce nu esti aici, de ce nu esti în miez de noapte ... Inima`mi plânge, înlacrimata, de
dor, de dragoste, de viata ... alaturi de ea plâng si eu, zi de zi, de dimineata. Durerea în
suflet ce o port ma face sa renunt la tine.Desi nu pot, desi nu vreau poate ca ... doar asa va
fi mai bine.
Un cer senin cu mii de stele deasupra gândurilor mele duse în departari trezind în mine
noi fiori ... De ce sa`mi pese ca e toamna c`afara`i trist si e pustiu? ca pomii`si dezgolesc
a lor coroana si acuma ceru`i cenusiu ca nu mai sunt privighetori sa`mi cânte în imnuri de
iubire, fericirea ... De ce sa`mi pese de acestea toate, când lânga mine alaturi e iubirea ...
când lângá mine esti TU ...?!?
Credeam cá #Dragostea înseamná o adevaratá condamnare la suferintá, da` datoritá tie
am aflat cá a te îndrágosti e ca si cum te`ai trezi pentru a trái din nou. Acum când esti cu
mine totul pare schimbat în jur ... oamenii, natura, par mai buni, mai calmi, mai puri în
ciclul lor zilnic … timpul parcá s`a oprit în loc numai pentru noi doi … pentru cá tu esti
cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viata mea … Am crezut cá esti sincer când ai
spus cá má iubesti, însá acum m`am convins cá au fost doar vorbe`n vânt ... am crezut în
tine si cu ce m`am ales oare?… #Dragostea ta a plecat la fel cum a venit: pe furis,
furându`mi o parte din sufletul meu … De ce oare a trebuit sá má încred în tine, în
vorbele tale sirete, în farmecul táu aparte, în toatá fiinta ta? Stiu cá orice început are si un
sfârsit si oricât de dureros ar fi ... trebuie sá pun punct aici si sá-ti spun pentru totdeauna
ADIO!
Ne-am náscut numai pentru o singurá persoaná, persoana în a cárei cáutare suntem in
continuare ... Am avut impresia cá te záresc ... tu jumatate a vietii mele, tu înger ce má
aduci pe drumul bun si ce má înveti tainele iubirii sfinte, tu esti cel care dai vietii mele un
sens, un impuls de a înfrunta crunta viatá si de a o lua de la capát cu fruntea sus ... Desi
departe, tu m-ai învátat cá iubirea e mai presus de orice, mai presus de distanta ce ne
desparte, mai presus de oameni, mai presus chiar si de trupurile noastre … pentru cá ceea
ce dáinuie în eternitate este IUBIREA.
Ori de câte ori privesc marea îmi aduc aminte de clipele petrecute împreuná... Privirile
noastre se scáldau în lumina palidá a apusului de soare... Fiecare atingere a ta má facea sá
tremur asa cum o floare este alintatá de picáturile de rouá, fiecare sárut al táu îl simteam
ca atingerea delicatá a unei proaspete flori de primavará, trupurile noastre se uneau ... se
unduiau asa cum apa inundá gratiosul nisip, soaptele tale suave mi se páreau adieri
rácoroase ale unei brize … Totul era atât de perfect ca si când tot Universul ar fi fost
numai al nostru … Atunci am fost a ta pentru întâia oará si nu regret nimic din tot ce a
fost pentru cá nimic din lume nu este mai sublim decât dragostea, nimic nu este mai pur
si mai gingas decat cuvântul TE IUBESC!
Cum sá tráiesti frumos fárá iubire?... Cum sá visezi sá umbli ori sá zbori?... Cum sá
cuprinzi nelinistea din zori si pacea din amurg dintr`o privire? Cum sá înoti prin márile de
flori, cum sá te bucuri de întreaga fire?... Si viata ta sá`si afle împlinire fárá minunea care
dá fiori?... Iar dacá tu m`ai cunoscut, e vina ta ... dar dacá eu te`am cunoscut, e vina mea
... iar pentru cá te cunosc e de viná ... numai ea ... #Dragostea ... Si numa` pentru cá:
Departe`n lumea suferintei tráiesc cu dorul meu pustiu, azi nu mai stiu ce`i suferinta,
fericirea ... Mi`e dor de tine atata stiu …
Ne`am întâlnit întâmplátor, mi`ai zâmbit usor si totodatá timid si am înteles cá din acel
moment vom fi nedespártiti ... poate cá am stiut dinainte de a te cunoaste cá te voi iubi
pentru totdeauna, nu stiu cum, nici când tu te`ai náscut în imaginatia mea ca un vis ce ar
vrea sá deviná realitate ... mi`ai oferit mai multe decât mi`as fi putut imagina, dar mai
presus de toate, mi`ai oferit cele mai curate si pure sentimente ... pentru toate astea nu
cred cá as avea atâtea cuvinte sá`ti multumesc ... da` cred cá vorbele sunt inutile, sá las
mai bine faptele sá`ti demonstreze #Dragostea ce ti`o port pentru cá bine zice o vorbá:
"dureazá doar un minut sá`ti spun cá Te Iubesc, da` va dura toatá viata sá-ti arát cât de
mult"... si nu uita niciodatá cá pentru mine tu ai fost, esti si vei fii mereu dragostea mea
mare ... náscutá dintr-o simplá întâmplare ...
Fericirea a intrat în viata mea, o datá cu tine. Inainte, clipele de tristete, de neliniste, îmi
invadau gândurile ... má dominau. Acum suferinta s`a încheiat. Tu esti lángá mine si este
de ajuns sá te simt aproape, sá stiu cá má iubesti pentru a fi o persoaná fericitá. Tu esti
acea parte din viata mea care lipsea. Acum cá te`am gásit, simt cáldura dragostei tale care
má poartá undeva, sus, departe ... spre al nouálea cer. Iti multumesc cá existi!

Declaratii de Dragoste 10

Te astept,cum astept sa infloreasca trandafirul atator ucise priviri si vantul s-adie
frunzarind uitatele noastre iubiri.Te astept,cum astept sa rasara luna ce`nvaluie cu ale sale
lumini imensele noastre amintiri pierdute printre atatea sclipiri.Te astept,lumina visului
meu,la apusul noptilor albastre;Revino din nou in gradina cu fericiri secerate.Te astept,la
cumpana dintre viata si moarte acolo unde nimic nu razbate,unde visul se schimba in
realitate in clipele iubirii uitate.Te astept si te caut, cum caut surasul copilului ce plange
mereu si umbra de zambet ce-a inflorit pe asfaltul acestui dor infinit.Te astept, cum astept
primavara atator tradate amintiri,speranta unei unice si eterne destainuiri.Te astept,cum
asteapta un biet calator intr-o gara pustie si plina de dor sa soseasca si ultimul tren
suierand printre linii un vechi refren.Te astept nemurirea unui vesnic destin sa dezlegi
labirintul visarii,sa-mi spui de mai are rost,sa sper in nimic sau sa cred in tot ce a fost.
Seara ma culc cu tine in gand.Dimineata ma trezesc gandindu-ma la tine.Esti viata mea si
te iubesc.
Te-am cautat in spicele de grau, te-am cautat in apa limpede a marii, te-am cautat pe
cerul instelat, te-am cautat peste tot si......in cele din urma te-am gasit si te rog sa nu ma
parasesti tocmai acum cand te-am gasit cu adevarat!
Te iubesc iti spun intr-o secunda, dar ca sa-ti demonstrez imi trebuie toata viata!
In balta insetata-mi scald privirea si stiu ca si eu port in suflet, stele multe,multe si cai
lactee,minunile-ntunericului da` nu le vad.Am prea mult soare-n mine,astept sa-mi spuna
ziua si zarea mea pleoapa sa-si inchida.Mi-astept amurgul, noaptea si durerea sa mi
se`ntunece tot cerul si sa rasara-n mine stelele, stelele mele pe care inca niciodata nu leam
vazut.
O razi de lumini a pitruns in viata mea.Acum e mult mai bine si pot si triiesc in ea.Existi
tu in viata mea, deci s-a implinit dorinta mea!Mi-a fost greu la inceput, dar tu m-ai invitat
si uit.Mi-ai spus ci-n viati-s multe rele, dar ci trebuie si trec de ele,si las in urmi tot ce-i
greu si si triiesc bine mereu! Incet, incet am invitat si te iubesc cu-adevirat!Acum esti
doar al meu si te simt aproape mereu!
Simt cum iubirea m-a prins in vraja sa... si nu vreau si scap de ea!Tot timpul mi gandesc
la tine, vreau si fii acum cu mine,te doresc in fiecare clipi sau minut, deci... mi-e
imposibil si te uit!Nu stiu ce as face firi tine, s-ar rupe inima in mine,as plange zile
neincetat, as vrea ca eu si nu fi existat!
Esti tot ce mi- am dorit candva, tot ce-am visat, tot ce-am sperat...Pentru ci existi iti
multumesc, poate ci de asta te iubesc!
Te iubesc pentru ca.........nu stiu de ce te iubesc dar asta simt. Te iubesc dimineata cand
te trezesti somnoros si bosumflat ca un copil, te iubesc la pranz pentru ca imi inchipui
cum mananci cu pofta din hamburgherul de la chioscul din colt, te iubesc seara cand vii
sa ma iei de la servici chiar daca esti obosit, te iubesc noaptea pentru ca te visez
intotdeauna, te iubesc.......pentru tot ceea ce esti si pentru tot ceea ce faci pentru mine. Iti
multumesc
Cuvintele sunt prea goale ca sa pot cuprinde in ele inima mea.. mi-e greu fara tine.. mi-e
greu sa vad luna care ne-a sarutat chipurile de atatea ori si care ne-a surprins de atatea ori
imbratisati.Mi-e greu sa vad soarele, mi-e greu sa simt pamantul fara tine ... Inima mea
bate mai tare cand te zaresc, iar mintea o ia razna ... vreau sa-ti simt caldura trupului,
vreau sa-ti simt respiratia, vreau sa-ti sarut buzele umede.. si atunci, inlantuiti, iti voi
sopti la ureche : "te iubesc".
As dori sa iti plimbi mana in parul meu pana ajungi la suflet si sa`ti simt privirea tulbure
care ai avut-o atunci cand te-am atins cautand cu ochii inchisi si buzele grele ale
zambetului tau ce imi era frica sa nu il inspir.Doreai sa imi rostesti cuvinte ce erau inutile
deoarece toate cuvintele au fost furate si duse departe de vant.Acum, singura cu mine in
somn, te simt cum ma tii in brate,iti simt mirosul camforat al pielii de parca nu ar fi trecut
cateva luni de cand nu ne-am vazut. Totul e o feerie e un vis care poate s-a stins de mult
dar toate astea mi se intampla numai pentru ca inca te iubesc.
Daca nu te-as iubi as fi amintirea electricitatii in bobul nud de soc,atitudinea pragmatica
dintr-un suflet abrutizat,stropul de ploaie sinucigas rasfatandu-se-n foc,visul dansului din
jucaria cu baterii descarcate,dorinta matura intr-un joc copilaresc reprimat,aspiratia la
intregul holografic a partii pierdute.Da` te iubesc si de aceea sunt ce am fost mereu si voi
mai fi sunt dorul orb in pelerinaj spre miezul luminii,sunt oaza muta mimand refugii verzi
in desert,sunt pulsarul atins de fior in spasm tahicardic,sunt pianul surd inspirat sub
degetele ingerilor,sunt polenul gustat de fluturele infertil si dornic.
Curgi de pe mine.E dimineata sau e searc.Respiri,mc respiri, ma simti,te simt,te aud.Iti
bate inima ,fierbi, ma faci sc fierb.Pe tine,sub tine,langa tine, departe de tine.Imi soptesti
la ureche ceva.Mc topesc in sudoarea ta.Ce frumos mirosi.Parul tau mc frige, ma
sufoca.Buzele ma iubesc, m`amagesc .Mainile te simt.Esti in mine, sunt in tine.Esti langa
mine,te iubesc.
De fiecare data cind se intalnesc oachesile priviri ale noastre pur si simplu imi tremura
tot sufletul, si am o dorinta imensa sa-ti spun cit de mult,mult ... te iubesc ingerasul meu.
Mã tem cã, daca m`ai iubi, mi`ar exploda tâmplele de atãta fericire. Tâmpla dreapta mi
s`ar prelinge pe sâni si pe coapse si s-ar scurge intr`o crãpãtura de pe podea.Tâmpla
stânga s`ar desprinde de mine si, delirind, ar pluti in nestire pânã când s`ar izbi de o stea.
Totusi, te rog mult, iubeste`mã.
Tu ai fost si vei fi iubirea mea. Din clipa-n care te-am vãzut mi-am spus cã tu esti cea pe
care o asteptam de mult timp. Am fãcut tot posibilul sã ajung la inima ta da` ... se pare cã
tu nu m-ai lasat cel putin la inceput. Atunci in mintea mea totul era confuz ... "Oare chiar
iubeam ?", dar oare ce inseamna sã iubesti ? Era oare acel sentiment care te fãcea sã te
simti parcã tu conduci intreaga lume, cred cã asta e pentru cã pentru prima data in viata
mã simt in al nouãlea cer #Dragostea mea, Te Iubesc, Te Iubesc nu mã refuza. Din clipa`n
care te`am vãzut atât de mult mi`ai plãcut, ochii tãi m`au chemat. Te iubesc, esti viata
mea !
Iubirea ta imi dã viatã. Te iubesc si asta mã face sã fiu mai bunã, mai frumoasã, mai
intelegãtoare, dar iubirea ta pentru mine mã face sã fiu cea mai bunã, cea mai frumoasã,
cea mai intelegãtoare. "Te iubesc" e putin spus. "Te ador" parcã se apropie de ceea ce
simt eu pentru tine. Io te iubesc mai mult decãt te iubesc, te ador mai mult decãt te ador,
te ador mai mult decât ieri si mai putin decât mâine. Privirea ta imi dã aer, existenta ta ma
face sã fiu constientã de existenta mea.
Cãt de mult te iubesc nu vei sti niciodatã. Totusi, pentru a da o dimensiune infinitului iti
pot spune cã 59 de secunde din fiecare minut de-al meu inima mea bate pentru tine. E
mult sau e putin ? ...când vei sti raspunsul se va risipi si misterul !!!
Poate cã ochii mei nu au luminat indeajuns zarea ta, poate cã zâmbetul meu senin nu a
inseninat indeajuns fata ta, poate cã am fost doar un strop din roua diminetii, care a cãzut
in fântâna vietii tale, poate cã am fost doar o stea, in inaltul cerului inimii tale, dar poate
cã TE-AM IUBIT, si TE IUBESC !!!
Cateodata mã trezesc in mijlocul noptii, tremurând de fricã, simtindu-mã singur, fara
speranta, deoarece mã gândesc cum ar fi ca tu sã nu fi langa mine. Iar apoi mã intreb dacã
stii intr-adevãr cãt de mult insemni pentru mine, cât de incredibilã cred cã esti. Io cred cã
tu esti o parte din emotiile, din sentimentele mele, esti motivul pentru care eu traiesc. Te
doresc asa cum desertul doreste apa, asa cum florile iubesc pamantul, asa cum pasarile
iubesc cerul. Trãiesc prin tine, iar tu prin iubirea mea. TE IUBESC !!!
Dragostea inseamnã sã respiri, sã speri, sã ierti ... sã iubesti. Dacã as fi un nor as sta tot
timpul deasupra ta, dacã ai fi pãmânt eu as fi apã, dacã ai fi "rãutatea", eu as fi puritatea.
Te iubesc foarte mult si cred cã fãrã tine nu as mai putea trãi in aceastã lume, care m-i
s`ar pãrea ca ziua fãrã soare sau noaptea fãra stele.
Ti-am scris o scrisoare cu picãturi de ploaie iar cu vântul ti`am soptit`o. Am chemat
vântul si i`am spus sã te mângâie; am adus pãsãrile si le`am pus sã`ti cante. Am inflorit
copacii pentru tine si am topit zãpada. Iubitule, dacã incã nu ti-ai dat seama, sã stii cã eu
sunt primavara si, si ... Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc!
O data te-am vãzut si-am stat incremenit si crudã a fost durerea cu care te-am iubit.Te
vãd a doua oara si stau, si mã gândesc dacã tin la tine, dacã te iubesc.
Când seara se lasa si toate zgomotele au "adormit", tacerea fermecatoare a noptii te va
face a`mi acorda putin din timpul tau, pentru a da atentie micutelor mele rânduri. De
fiecare data adorm cu tine în gând, ma scol cu tine`n gând, manânc cu tine în gând.
Dumnezeule! Ce se intâmpla cu mine?! Oare asta înseamna sa iubesti cu adevarat?! ...
Daca ai sti ce greu îmi este fara tine, poate ca intr-o zi, voi putea sa îti rostesc aceste
cuvinte in fata... Acum în inima mea este un loc aparte pentru tine, un loc pe care ai reusit
sa-l cuceresti si sa-l stapânesti ... Astazi când tu, rezemata, vei citi aceste rânduri; eu ma
voi gândi, îmi voi imagina cum ar fi fost sa fim impreuna. Nu vreau sa-ti spun decât ca
îmi este foarte greu sa trec peste zilele astea când toata lumea va fi împreuna si noi, nu...
Din toate lacrimile care au curs cândva, au crescut trandafiri, din care în fiecare zi am
cules câte unul. Si în fiecare zi mi-am adus aminte de "spinii" pe care acestia îi aveau.
Dar la vederea frumusetii lor, am uitat de fiecare data ... Am cules pentru prima oara un
trandafir alb, pe care spinii nu-l urâtisera înca si puritatea lui s-a oglindit în viata mea...
Am cules apoi un trandafir rosu, fara de care gradina mea n-ar mai fi ramas aceeasi.
Atunci am inteles ce înseamna "iubirea" si tot atunci... l-am întâlnit pe "el"... Fara sa
vreau, am simtit cel de-al treilea trandafir; ale sale petale galbene, cum se scuturau una
câte una în mâna-mi cazuta în cautarea dragostei "lui" zadarnice... Am simtit cum
trandafirul cu petale transparente se scutura, iar fiecare petala cadea una câte una, ca fiind
lacrimile mele... Am cautat în zadar sa gasesc în imensa "gradina" orice alt trandafir,
pentru ca toti se uscasera. Atunci am cules fara sa vreau, pe ultimul, acela violet, care
înca nu se ofilise. Doar o petala aruncata, a alunecat grabita pentru a pecetlui despartirea
noastra ... Acum "gradina" este goala si vântul "alearga" de la un capat la altul pentru a da
fila cu fila viata mea si pentru a "matura" petalele cazute ...
M`am trezit într`o dimineata cu presimtirea ca ceva se va întâmpla în acea zi. Si a fost
ceva minunat. Te`am zarit pentru o clipa, dar ai disparut ... Da` a fost de ajuns pentru a
ma îndragosti ... Si de atunci am dorit mereu sa te zaresc ... da` pentru a`ti vorbi, nu
aveam înca acel curaj. Doream sa te cunosc, sa ma cunosti. Astfel am aflat cum te
numesti si imaginatia si firea mea nebuna au luat`o razna. Am prins curaj si ti`am vorbit,
da` erai atât de distant si totusi ... atitudinea ta nu m`a descurajat.Esti înca prezent în
visele mele si cred ca este de ajuns. N`as vrea sa ajungi totusi sa ma cunosti, de frica unor
deziluzii. Este de ajuns sa stii ca undeva, acolo, nu prea departe, este cineva pentru care
reprezinti tot ce e frumos ...
Sunt o picatura de ploaie strivita între pleoapele tale grele de visuri. Sunt un gând hoinar,
ratacit în parul tau, roua diminetii târzii incendiate de soare, secunda boaba de nisip
cazuta în clepsidra fara de sfârsit. Sunt firul de iarba peste care treci acum grabita, sunt
frunza pe care o tii îngândurata între degete! Sunt raza de soare care îti mângâie privirea,
sunt ultima silaba pe care as dori sa o rostesti înainte de a visa si primul tau gând... Iubita
mea, ochii tai deschid spre mine universuri, zâmbetul tau ma îmbata de o betie cereasca.
Atingerea ta e pentru mine curcubeul, sarutul tau... sfârsitul unei lumi si nasterea alteia.
Iubita mea esti vis si... durere... Daca viata mea ar fi o clipa petrecuta alaturi de tine, nu
mi-as dori alta. O clipa sa ma privesti, sa îmi zâmbesti, sa ma atingi, sa ma saruti. Te mai
astept o viata... Si ce altceva as mai putea sa îti ofer decât doi ochi caprui, frumosi si un
zâmbet cald, care sa-ti calauzeasca pasii zi de zi!
Numa` Dumnezeu a putut inventa aceasta iubire. Ceva asemanator am visat o data, dar
nu era la fel, pentru ca în vis portile cerului sunt deschise pentru mine. Mi`am dat seama
târziu ca viata merita traita, dar niciodata nu`i târziu sa te iubesc, sa îti dovedesc ca TE
IUBESC. A fost de`ajuns doar o privire, atunci când noi ne`am întâlnit si parca ne stiam
de`o viata si inimile`au tresarit. Iar tu de mâna m`ai cuprins, si eu stiam ca`ncepe`un vis
din care amândoi n-am vrea nicicând ca sa mai fim treziti.Iti multumesc tie iubire pentru
#Dragostea ta ... Ii multumesc lui Dumnezeu pentru aceasta poveste de dragoste!
In miez de iarna, un gând singuratic, ma face sa încep câteva rânduri ... Cum as putea sa
îti demonstrez ca CONTEZI pentru mine, cum as putea sa te fac sa îmi acorzi macar o
clipa din pretiosul tau timp ... o clipa care ar însemna o vesnicie pentru mine ... Este miez
de noapte si doua inimi singuratice îsi dau pentru prima oara "mâna" pentru a forma ceva
atât de frumos, ceva numit DRAGOSTE! Seara se lasa si odata cu ea gândurile mele se
îndreapta catre cineva pentru care eu exist ... Acel cineva esti tu iubirea mea, esti tot ceea
ce conteaza pentru mine... esti TU.
Cu ochii în lacrimi caut spre cer, si implor alinare divina, e ziua în care altarele cad si nu
mai exista lumina. Prin labirintul noptii merg, dar nu exista scapare ... spre lumina firava
alerg si totul în calea mea moare ... Ma simt ca un înger murdar,un înger cu aripi taiate
cersind iertarea în zadar ... în fata usilor inimii tale ferecate!Viata e frumoasa când esti
alaturi de mine, viata e frumoasa când ploua afara si e cald în casa când îmi soptesti ca
ma iubesti si simt cu drag ca tu nu îmi lipsesti ...
Vântul imi fura o lacrima ... e lumina trecutului, iar ochii tai ca doua licariri de stele ...
caldura mâinilor ... O clipa si apoi, nu mai conteaza ... Stau întins pe malul marii si
adierea vântului ma face sa simt vibratia dragostei ce ne leaga ... Strigatul inimii tale se
aude în departari ... ma cheama la ea ... Marea îngâna cuvintele tale rostite odata, care
acum s`au dispersat în negura uitarii ... In noaptea asta, te simt un pic mai aproape de
mine ... Luna rotunda sta de veghe, vegheaza la #Dragostea noastra ... si îmi sopteste ca si
tu ma iubesti tot atât cât te iubesc si eu ... Vântul bate, primii fulgi de nea îmi mângâie
fata, ma simt tot mai slabit când te stiu departe de mine ... Luna ingâna si ea cuvinte
magice, parca rupte de realitate, cuvinte ce se regasesc parca în adâncul sufletului meu ...
Fara tine ma simt pe un drum fara sfârsit ... Un drum care parca nu se mai termina
niciodata ... Incerc sa merg mai departe, dar totul mi se pare un abis ... în care ma tot
afund si oricât as incerca sa ma înalt, simt ca nu mai am scapare ...
Stau si ma gândesc cum sa ajung mai aproape de inima ta ... si nu reusesc sa îmi dau
seama ... ce lipseste ... ca noi sa fim împreuna pentru eternitate ... poate ca asa ne e scris,
sa fim departe ... unul de altul ... si sa iubim prin suferinta ... Am nevoie de tine ... Vreau
ca în fiecare seara sa adorm cu tine ... si a doua zi, dimineata sa fii tu cea lânga care sa ma
trezesc ... Vreau ca tu sa reprezinti visele mele, vreau ca tu sa fi motivul pentru care sa
traiesc, vreau ca tu sa fii TOTUL !

Declaratii de Dragoste 9

Miez de noapte.Privesc cerul si ma gandesc la cel care poate in acest moment priveste
acelasi miracol ceresc ce ni se infatiseaza noua tuturor.Surpriza. Suna telefonul si o voce
suava si plina de dragoste imi spune:Buna seara steaua mea norocoasa.Telepatia lucrase
inca o data in plus in beneficiul nostru.Luna plina avea o influenta asupra mea si nu
puteam adormi decat cu gandul la cel pe care doream sa-l am alaturi, la jumatatea care da
sens vietii mele, la ingerul meu pazitor intruchipat intr-un print aparut ca dintr-un vis care
va dainui pentru vecie. Adorm si dorm, si dorm, dar suna telefonul si aceeasi voce care
mi-a vegheat somnul imi spune acum: Buna dimineata soarele meu. Multumesc cu toata
fiinta mea, cu toata suflarea mea, celei pe care o iubesc si prin porii caruia simpt ca respir,
ca traiesc, ca vibrez, dar mai presus de orice ca iubesc.
Zano,
...pana la momentul culminant al reintalnirii, ma hranesc cu trairi si sentimente care ma
propulseaza spre cerul care ne uneste. Cat te doresc, nu am cuvinte sa iti spun, as da orice
sa fiu cu tine acum. Sa iti sarut mereu buzele fierbinti, iubitul meu, iti jur, eu nu te mint!
Ce mult as vrea sa te intalnesc cand soarele apare. Sa fim doar noi doi pe pamant, sa ne
iubim in mare. Nu pot sa imi imaginez nimic mai dulce si mai suprem decat sa fiu langa
tine. Nu este nimic altceva ce as prefera sa fac decat sa ma pierd in tine. De cate ori imi
pun o dorinta, ma gandesc la tine, si multumesc cerului pentru ca mi-a trimis dragostea
ta!Este fascinant ceea ce s-a infiripat intre noi, iubitul meu, este plin de o sete nebuna de
afectiune care tinde la reintregire, vibrand necontenit. Nu credeam ca exista ceva mai
dulce decat mierea si uite ca te-am gasit pe tine, persoana care imi rastalmaceste
gandurile in fiecare secunda si imi imbalsameaza sufletul.Pasii mei, s-au ascuns in umbra
ta.Nu ne-am mai vazut de mult.In urma lor a ramas glasul pe care uneori il mai ascult.Team
vazut in oglinda cum zambeai cu chipul tau curat.Lumea se schimba cand ne
despartim si mi-e greu, mi-e tare greu fara tine.Am sa-ti spun cand ai sa vii vorbe pe care
le stii:Zambetul tau e tot ce-mi doresc si sufletul meu ti-l daruiesc.Toate razele soarelui sa
te cunoasca, toate apele cerului sa te-nveleasca. O invaluire arzatoare de saruturi fine,
suave si pline de iubire, de la mine pentru tine!Te voi iubii mereu, din toata inima mea
Inima`mi bate si fiecare bataie pe care o simpt e pentru tine.
Esti ca o poezie ce ma face sa surad...Iar vorbele tale...Ma`nmoaie...Ma fac mai bun si
mai dulce.Esti ca soarele ce`mi lumineaza drumu` spre calea fericirii,esti lumina care ma
indruma spre eterna intalnire.
Tu poti sa te-ndoiesti de soare,de focul ce scanteie-n stea,de legile nemuritoare...da` nu,
si de iubirea mea!
Te-am vazut intr-unul din visele mele de fericire,apoi ai disparut...te-am cautat peste tot
si nu te-am gasit,apoi te-am cautat adanc in inima si acolo te-am gasit pe tine inger grabit
intr-un colt ascuns...atunci ti-am frant aripile si te-am inchis nadajduind ca vei fii al meu
inger fara de prihana...intr-un tarziu vazand ca nu exista speranta ti-am dat drumul sa
pleci ,iar tu in drumul tau grabit te-ai oprit o clipa, numai o clipa mai privit si ai plecat.in
urma ta visul meu a fugit dupa tine dar nu te-a putut ajunge,erai deja departe...un fulg din
dulcea ta aripa a ramas in inima mea.apoi l`am pus cu grija si am inceput sa plang
asteptand ziua in care tu te vei intoarce dupa el.......cu toata #Dragostea.
Imi placi foarte mult.Fara tine nu pot nici sa respir,de aceea iti spun :te iubesc si te pup
dulce.
Esti parfumul suav al crinilor albi.
As vrea ati atinge sufletul inlauntru a simti arsura soarelui inimii tale.As vrea a fi
ventricolul tau stang
pentru a simti sangele tau cum imi curge prin vene.As vrea ati fi piele a te feri de timpuri
rele;ce niciodata n-or veni. As vrea a fi aerul ce te-nconjoara asa m-ai respira,pentru a ma
arunca afara. As vrea in trecut eu ca sa mor pentru ati fi inger pazitor.
Te iubesc , mai mult decat iubesc florile cerul insorit, mai mult decat iubeste pamantul
ploaia...Dragostea mea are marginile undeva , pierdute in vesnicie, si-mi da putere sa
traiesc , sa rad, sa cant...sa te alint in visele mele...Dar, cel mai mult imi da putere , sa
astept ziua ce mi te va readuce in brate...sa reduc miile de kilometri la o soapta tandra, si
noptile insingurate la amintirea unui sarut , tremurand ca boabele de roua pe flori!!! Te
iubesc, si visez la clipa ce-mi va darui sarutul tau!!!
Te iubesc si astept momentul in care Universul va binecuvanta drumul nostru
impreuna,pecetluindu-ne pentru eternitate #Dragostea !!!
Nimic in viata nu este mai frumos si mai pur ca iubirea.Cand iubesti zilele trec mai
repede si mai placut,lumea pare mai buna,greutatile sunt mai usor de invins.Cand iubesti
pe cineva simti ca zbori,ca plutesti de fericire.Intreg corpul iti este invaluit intr-o dulce
amortire.Pentru iubirea vietii mele.
Simt cum,o adiere calduta de vant,imi mangaie obrazul,soptindu-mi la ureche declaratii
de dragoste.
Ma trezesc ...Soarele-mi alinta sufletul cu-ale sale raze,dorind parca, sa alunge negura
asternuta pe chipul meu.Ii zambesc ... Florile se ridica imbujorate de roua
diminetii,sorbind cu-ale lor petale siroaiele de-amare lacrimi izvorate din ochii mei.Le
sarut ...Gandul-mi zboara spre tine si-mi simt venele incordate de bucurie.Pieptu-mi
explodeaza, nemaiputand rabda atata fericire, iar ecoul imi zdrobeste tampla de
pamant.Vantul, Soarele, Florile ma privesc mirate.Sentimente ciudate imi cutremura
fiinta.Iubesc?! ...
Mai senin, mai fericit si totusi acelasi ... ArTiStul.
Ma plimbam printre visele tale. In spatele ochilor tai inchisi m-am apropiat de
meandrele dorintelor ascunse. M-am apropiat de locul unde lacrimile se nasc pentru a-ti
izvori pe obraji asa cum primavara ghioceii timizi isi fac aparitia in trista natura
inghetata.Ma plimbam printre visele tale ca intr-o padure unde pasii mei comiteau
sacrilegiul de a atinge pamantul. Ma plimbam si stiam ca voi disparea cand ochii tai acum
inchisi vor redescoperi Lumina Soarelui. Dar pana atunci mai este Miezul Noptii.Ma
plimbam printre visele tale si tu stiai ca sunt acolo, dar nu ma bagai in seama pentru ca
eram realitate. Iar gandurile tale erau aur. Calcam cu grija si ma simteam nor. Zburam in
liniste si ma simteam un sarpe ce se strecura in adanc.Ma plimbam printre visele tale si o
briza usoara imi batea fata. Cu ochii inchisi ma arunc in mare si ajung in bratele tale. Dar
acolo e altcineva, strain si fara de a sti cum e sa se plimbe printre visele tale...
I looked in the mirror last night and I realised how much u changed me...My eyes
changed...they want to receive light from your eyes...My lips changed...they want to
receive honey from your lips...My hair changed...it wants your hands to play in it...My
body changed...it wants you to taste it...My heart changed...it breath only for you...My
brain changed...thinking how to make u the happiest man on this world...And this is why I
hate u...MY LOVE!
de la Adriana pentru Steve
Te iubesc pentru cc florile nu rad,dacc ar zambi ai iubi prospepimea lor.Te iubesc pentru
cc zeii sunt surzi,dacc m-ar auzi ai venera puterea lor.Te iubesc pentru cc ochii tci sunt de
adanc,dacc ar fi ai mei m`ai iubi pe mine.Te iubesc pentru cc esti altfel m-as fi indrcgostit
de neant.Sa-ti spun te iubesc,mi-e frica...Mi-e frica ca doare;si doare in mine,in tine si-n
noi.Sa-ti spun te iubesc,mi-e frica ca-n mare, sfarsi-vom si noi cu valuri... cu tot.Siatunci;
oare sa-ti spun?! TE IUBESC!!!
Te rog sa-mi dai o lacrima,cu ea vreau sa-mi limpezesc chipul.Te rog sa-mi dai un
zambet,cu el vreau sa-mi impodobesc ochii.Te rog sa-mi dai un sarut,cu el vreau sa-mi
indulcesc buzele.Te rog sa-mi spui ca ma iubesti,vreau sa-mi bucur auzul.Te rog sa-mi
dai trupul tau,cu el sa-mi potolesc dorinta. Te rog sa-mi dai sufletul tau,cu el sa-mi alin
suferinta.Te rog sa-mi dai inima ta,cu ea vreau sa-mi hranesc dragostea.Te rog sa-mi dai
totul,vreau sa-mi gasesc linistea.Te rog...
Dragostea este un sentiment complex al carui factor esential este duiosia. In dragoste
exista un sentiment de slabiciune, o dorinta de a proteja, un imbold de a face bine si de a
procura placere - o lipsa de egoism sau in orice caz un egoism bine ascuns.
As vrea ati atinge sufletul inlauntru a simti arsura soarelui inimii tale.As vrea a fi
ventricolul tau stang pentru a simti sangele tau cum imi curge prin vene.As vrea ati fi
piele a te feri de timpuri rele;ce niciodata n-or veni.As vrea a fi aerul ce te-nconjoara asa
m-ai respira;pentru a ma arunca afara. As vrea in trecut eu ca sa mor pentru ati fi inger
pazitor.
Stiam c-ai sa ma-ntrebi unde mi-e umbra:m-ai imbracat cu ea in ziua nuntii.A
fugit...Doar trotuarul, pictat de-atatia pasi grabiti,imi aduce aminte:usa bisericii cersea
haina cersetorului...Spuneai "da" - spuneam "da".Stiam c-ai sa ma-ntrebi"Unde ti-e
umbra?",Te-am imbracat cu ea si te-admiram... Stiam c-ai sa ma-ntrebi...Din voalul de
mireasa a rasarit lumina.
Invata-ma sa te iubesc asa cum esti.
Dragostea mea e sincera, iar sufletul meu este curat doar cand suntem impreuna.
Sa fii iubit este o simpla intamplare,sa iubesti este o binecuvantare!Cu
dragoste,ArTiStul.
N-as putea pierde imbarbatarile tale din clipele de cumpana, n-as putea pierde
mangaierile prin par, din fiecare seara, n-as putea pierde dragostea pe care i-o oferi
copilului nostru, n-as putea pierde ceea ce cred ca e iubire...
Vin acasa mohorat si cand te vad, parca tocmai a rasarit soarele. Imi luminezi ziua!
Esti pentru mine raza petalelor ce ma ating cu stropi mici de DRAGOSTE, o
DRAGOSTE in care sa auzi numai si numai doua cuvinte: "TE IUBESC !!!
Ma iarta ca nu stiu mai multe, mai bine rosti, ma iarta ca nu ti le spun cand le-astepti,
ma iarta ca nu pot mai mult sa-ti ofer decat atat...si cat se va mai putea cat voi trai
Iubitu`meu ArTiStul.Imbratisarea ta e o mare in care ma pierd si ma cufund pentru ca in
zori sa ma inalt mai senina si mai agera,cu auzul mai viu la toate chemarile lumii,vino
iubitule,da-mi mana,e ziua
si drumul e lung,si marul de aur departe locul in randuri ne-asteapta,in mijlocul fericirii
depline nu incerca, o, nu incerca, dragostea mea,sa ajungi doar tu la pomul cu fructe de
aur,vino #Dragostea mea alaturi de mine.
Inima omului in primele saptamani ale vietii embrionare, nu se afla in piept, ci in cap, in
mijlocul creierilor si abia pe urma coboara mai jos, indepartandu-se de creier pentru
totdeauna. Ce minunat ar fi daca inima si creierul ar fi ramas impreuna, ingemanate, sa nu
faca niciodata inima ce nu vrea creierul si mai cu seama creierul sa nu faca ce sfasie
inima. Ma bucur ca inima si creierul meu au ramas ingemanate numai pentru tine.
Ai aparut in zile triste in viata mea , atunci cand in sufletul meu era furtuna si credeam
ca niciodata nu va mai aparea soarele.Asa cum florile au nevoie de caldura soarelui asa
am eu nevoie de dragostea ta.Asa cum omul are nevoie de aer , am eu nevoie de
tine.Acum , cuvintele nu-si mai au rostul.
La dragostea de ti-o port nu-mi ajung cuvintele ca sa o exprim.Nici nu trebuie.#Dragostea
se arata , nu se spune.
Te iubesc asa cum ziua iubeste soarele.Te iubesc asa cum noaptea iubeste luna.Te iubesc
asa cum pestii iubesc apa.TE iubesc asa cum detinutii iubesc libertatea.Te iubesc asa cum
drogatii iubesc heroina.Te iubesc ma mult ca ieri, mai putin ca azi, mai mult ca maine.TE
IUBESC NUMAI PE TINE ArTiStule!
In seara aceasta mohorata imi este iara-si dor de tine.Poate nesfarsitele zile,saptamani
,luni de despartire,pote si gandurile ce se cauta si nu se gasesc,poate seara aceasta
mohorata si trista,totul a venit sa te cheme pe tine.Sunt departe de tine si de sufletul
meusi mi lipsesti.mie dor de tine.Mie dor de tine,dulcea mea iluzie,dulcea mea
speranta,mie dor de tine iubirea mea.In mine e tarziu si linistea pluteste undeva in
atmosfera incarcata de timp.E bezna, e noapte eterna.Asculta.Se zbate o lume in mine.E o
lume flamanda de dor si de tine...si totusi mai exista si speranta si dor si
soapte.Ganduri,numai ganduri.inaintea mea e poate mai multa durere decat a fost
.Inaintea mea este necunoscutul.Trec zilele una cate una,linistite,ducandu`se in
vesnicie.Imi este teama sa privesc sau sa gandesc mai departe.Singurul gand pe care ti`l
pot trimite e acelasi cu care am inceput:mi-e dor de tine.
Lasa-ma sa ma ascund in tine,asemeni unui gand ratacit pe marginile unei clipe
tarzii.Ingaduie-mi singura bucurie aceea de a-ti rosti numele ca pe o melodie fara
inceput,fara sfarsit, creata...Anume pentru tine...Nu ma alunga!Te iubesc prea mult ca sa
pot pleca.Pastreaza-ma.Pastreaza-ma macar o vesnicie.
Te iubesc atat de mult, incat cerul se-nconvoaie sub greutatea iubirii mele!
Iti ofer in dar... inima mea.In ea sta scris numele tau.In felul asta nu ma vei uita,si-ti vei
aminti de mine mereu.Iti ofer in dar...dragostea mea.E pura, inocenta... sublima...In felul
asta nu ma vei uita,ca te-am iubit si te voi iubi etern...fara de vina.
Cand m-am nascut, eram o floare frumoasa cu petale de catifea purpurie, cu frunze verzi
ca marea si cu tulpina neteda si blanda. Un trandafir. Si daruiam dragoste, caldura si
gingasie, crezand c-am fost menita sa fiu floarea iubirii. Si nu stiu cine a gresit - eu,
daruind prea mult, sau ei, cei care n-au stiut sa inteleaga, caci au trecut prin viata mea si
maini care m-au smuls cu brutalitate, dar nu ca sa le bucur viata, ci ca sa ma arunce-n
calea talpilor care n-au intarziat apoi sa ma nimiceasca. Cand am renascut din sangele
petalelor strivite cu rautate in tarana, purtam inca pe trup urmele caderii, pedeapsa pentru
vina de a fi iubit prea mult. Si atunci au inceput sa-mi creasca spini pe tulpina subtire.
Apoi ai venit tu sa ma culegi cu infinita dragoste, sa-ti parfumez noptile si sa-ti inseninez
zilele. Dar eu n-am stiut sa te recunosc. Si te-am ranit tocmai pe tine, care erai adevarat.
Cand am inteles, ti-am cerut iertare. Dar nu m-ai crezut. Atunci, ca sa ma ierti, mi-am
lepadat iar spinii, in semn de umilinta si ti-am ramas din nou plapanda cum fusesem
inainte sa vii. Si atunci m-ai iubit si am fost parfumul noptilor tale si lumina zilelor tale.
Acum sunt iarasi singura si vulnerabila. Nu ma mai pot apara de nimeni si de nimic: am
ramas fara spini si fara tine. Spinii mi-ar putea creste iarasi. Dar nu-i mai vreau, desi mi-e
teama. Mi-e teama si de o noua rana, dar si de-o mana blanda. Mi-e teama de oricine care
nu esti tu. Si-mi refuz spinii fiindca te astept. Poate ca nu te vei intoarce niciodata si voi
muri strivita de rautatea lumii, dar daca vei veni, vei sti sa ma recunosti; dintre milioanele
de flori ale pamantului, nici una nu-mi seamana: sunt singurul trandafir fara spini.
Din mintea si sufletul meu nu vei putea pleca niciodata.Inima mea iti este sclava,drumu`
meu trece mereu pe langa calea ta in viata si poate mai tarziu,sau poate niciodata,ne vom
intalni din nou si cu doua luciri in priviri vom intelege ca ne iubim si poate pentru
totdeauna,sau poate niciodata vom fi impreuna si vom fi si fericiti,da` cred ca niciodata
nu o sa mai cunoastem ce`nseamna prima dragoste, prima si poate ultima dragoste
curata,primul si poate ultimul sacrificiu,ce poate fi facut in viata o data sau poate
niciodata.
Imi este dor de tine,de tot ce-ti apartine,de ochi, de buze ... Imi este dor de tine in noapte
sa te mai iubesc sa imi soptesti ca-ti este bine,saruturi dulci sa iti asez pe trupul gol de
haine si plin de taine ingeresti,mainile`mi sa iti astearna,usoare mangaieri de-amor,ce
nicaieri in lumi straine,in alte brate sau suspine.Nicicand n-o sa-ti mai fie bine...Imi este
atat de dor de tine ...o ora sa ne mai iubim!
Cu tine, doar cu tine,io voi putea sa rad.Pentru tine, doar pentru tine,io voi putea sa
plang.Cu tine, doar cu tine,io voi putea sa traiesc.Pentru tine, numai pe tine,io voi putea
sa te iubesc.Si doar pe tine, de-acum inainte,te voi iubi la nesfarsit.Nu-ti voi jura,da` iti
promit
Iubesc florile, dar daca ele se ofilesc,RENUNT.Iubesc ploaia, dar daca ea se transforma
in furtuna,
RENUNT.Te iubesc pe tine si nimic pe lumea aceasta,nu ma va face sa RENUNT!
Tot ce are cugetul meu,mai cald,mai cinstit si mai drept,trimit astazi catre tine ca o
binecuvantare pentru a te pazi de lacrimi si mahnire,pentru ca tu esti in sufletul meu
singura mea bucurie.Te vreau,te cer si te astept.Te vreau ca un drept al iubirii ce ti-o
port,te cer ca un drept al suferintei si te astept VINO!!!Fie ochii tai vesnic limpezi si
zambitori pentru ca sa pot privi in ei ca intr-o apa vrajita tot ceea ce ar putea insemna
iubire si sa-mi pot oglindi in adancul lor ca intr-o fantana racoritoare tot ceea ce ar putea
insemna noroc sau fericire.Iti sarut fata alba si frumoasa si te astept dargul meu sa-ti
impartasesc din nou toata iubirea mea.Cu toata iubirea pentru ArTiStul.
Sunt pasare si-as vrea sa zbor,sa ma inalt mai sus de-adancul palmei tale.Iar de va fi
candva sa mor te-oi imbraca in roua din petale.Sunt pasare si-as vrea sa te hranesc cu
:Miez de Viata fara de Moarte,iar daca nu-ntelegi ca te iubesc ucide-ma si-o sa le crezi pe
toate...
Dac-as putea!...de-as putea sa te-alint in fiece secunda, de-as putea sa-ti sarut zambetul,
de-as putea sa te port pe brate urcand pana la Cer, de-as putea sa-ti soptesc toata acea
gandire de bine pe care ti-o port si ti-o-nmultesc pe zi ce trece, ti-as darui viata mea dac
ti-ar ajunge sa te simti fericit!Sa crezi! Sa speri!Sa poti visa cu ochii deschisi la toata acea
primavara a gandurilor mele!La soarele viselor mele...pana la ...nesfarsit!

Declaratii de Dragoste 8

As vrea sá te revád, as vrea sá te sárut, dar sá nu uiti iubito, cá te iubesc prea mult...Eu
tin la tine dragá si sunt prea disperat, dar am sá vin acasá sá ne iubim cum stim...Draga
mea iubitá, eu aici plân si suspin má uit la cer si má gândesc la tine... cá te iubesc...Si
vreau sá fiu cu tine acum sá ne iubim ca doi nebuni!
Tu cel pe care încá-l iubesc, esti spinul trandafirului ce mi-a strápuns inima; tu esti
îngerul alb din noaptea vietii ce-mi lumineazá calea spre fericire. Tu esti steaua care a
cázut atunci, când #Dragostea mea s-a stins pentru câteva clipe ale mândriei. Tu esti
lacrima eterná a vietii mele. Tu esti golul vietii mele pustiite si norocul ce mi-a umbrit
existenta pe acest pámânt.Tu esti raza de soare ce a pátruns în sufletul meu si mi-a dáruit
un pic de sperantá si alinare; tu esti acel vis care s-a sfârsit odinioará atât de dureror... tu
esti iluzia trecutului meu si acea fantasmá ce-mi bântuie prezentul; tu esti ráspunsul la
întrebárile mele despre iubire. Tu esti infinitul din sufletul meu,tu esti si vei rámâne doar
al meu!
Azi noapte te-am visat, iubite!... In visul meu se fácea cá privesc cátre cer si-ti vedeam
chipul, plutind printre stelele iubirii, cum îti zâmbesc lung si trist. Incepeam sá-ti vorbesc
si sá strig cátre tine, dar nu reuseam, cáci erau prea putine...Rugam luna sá-mi trimitá o
razá ,sá pot urca si sá te mângâi dar în zadar... Atunci am izbucnit în plâns de disperare,
iar tu mi-ai întins mâna si m-ai ajutat sá zbor cátre tine... îti simteam suflarea caldá si
timidá prin porii pielii mele si îmi doream sá má sáruti. Era de ajuns sá îmi doresc si acea
dorintá devenea realitate. In acea clipá am cunoscut fericirea. Acea fericire pliná de
cuvinte frumoase..., acea fericire pliná de mângâieri infinitá si sáruturi fierbinti, dar
nevinovate.Acea noapte fusese cu adevárat noaptea mea, noaptea ta, noaptea noastrá...
Voi încerca sá trec peste bariera ce tu ai pus-o între noi... prin a jura cu-napoi la mine nu
vei mai privi... dintr-un motiv pe care doar tu îl stii. Voi mai încerca pentru a nu stiu câta
oará, chiar dacá risc cá poate o sá doará... am sá îti spun cu zâmbetul pe buze... am în
cercat sá stii... cá nu ai nici o scuzá... voi încerca apoi sá-mi vád de viatá cu ochii privind
decât în fatá si de-ar fi sá vii din nou în a lor razá, am sá-ti amintesc cá nu ai nici o
scuzá...!
Státeam în geam la dormitor si má gândeam cât mi-e de dor, de tine draga mea frumoasá,
cá te distrezi si stai acasá... timpul trece foarte greu dar... má gândesc la tine cá te iubesc
si te ador... esti unica iubire.Esti ca o razá de lumina si... pe mine lin ai coborât si ai
apárut frumoasá ca o zâná... de tine eu n-am sá uit...!
Este miez de noapte si doua inimi singuratice isi dau pentru prima oara "mana" pentru a
forma ceva atat de frumos, ceva numit DRAGOSTE! Poate ca acest mic mesaj e doar un
inceput sau finalul unei placute discutii.In miez de iarna, un gand singuratic, ma face sa
incep cateva randuri... Cum as putea sa iti demonstrez ca CONTEZI pentru mine, cum as
putea sa te fac sa imi acorzi macar o clipa din pretiosul tau timp...o clipa care ar insemna
o vesnicie pentru mine... Stau si privesc cerul instelat si parca o stea imi zambeste...Stau
si ma intreb oare acea stea esti TU? Nu voi stii asta niciodata asta... Acum esti departe si
senzatia de pustiu ma cuprinde, ma domina, ma termina... Oare cat timp va mai trece pana
cand te voi putea strange iar in brate... cat? Sunt un fulg de nea care incearca sa iti
mangaie fata... Doamne ce as vrea sa ma scurg in pielea ta si sa nu mai ies niciodata, asa
as avea certitudinea ca nu am sa te pierd... Poate ca pentru o clipa ai sa crezi ca sunt
nebun... Poate ca asa este... sunt nebun,nebun dupa tine.TU esti tot ce am de pret... tot ce
am visat, tot ce mi-am dorit... Poate viata mea a fost cruda cu mine, tu sa fii atat de
departe si eu... sa te caut in disperare... Vreau sa te vad, sa te sarut, sa fiu numai si numai
al tau, nu pentru o clipa ci pentru eternitate... Noaptea trece, o muzica suava imi alina
singuratatea... Ce pot face? Nimic decat sa astept clipa revederii noastre, clipa in care voi
fi din nou in al noualea cer... Ma rog la Dumnezeu ca acea clipa sa fie cat mai aproape
pentru ca suferinta mea sa inceteze... Poate ca intr-o zi privirile noastre se vor intalni si
aceasta noapte poate va fi punctul de plecare al unei frumoase prietenii... Am nevoie de
iubire, am nevoie de o iubire sincera si reala... m-am saturat de minciuni si inselatorii...
Vreau sa traiesc alturi de tine clipe magice, clipe de vis, clipe in doi, pe care nu cred ca as
putea sa le descriu in cuvinte... pentru ca nu au comparatie... Marea este complicea mea,
ea este alaturi de mine mereu, ea este singura care nu m-a tradat si nu ma va trada
niciodata... Dar ea nu tine locul unei dragoste adevarate... e nevoie de un inger de fata
pentru ca totul sa fie ca in paradis... Si ce mai pot cere de la Dumnezeu cand am gasit-o?
Doar sanatate, si multi ani de fericire... Anul se incheie si parca eu inca nu am gasit
fericirea caci tu esti inca departe, departe de mine... Stau clipe de-a randul si ma intreb de
ce esti departe? Clipe, clipe care par secole... uitate in negura amintirilor... E dimineata...
Aproape totul e inca adormit, numai eu stau si caut,caut iubirea mea... si... raman cu
speranta... cea in mai bine... Doua babe se uita la mine si zambesc. De ce? Nu stiu... Poate
am ceva care le-a atras atentia sau poate ca e muzica care canta prea tare pentru ora asta
atat de matinala... Dar nu am de gand sa opresc nimic, vreau sa continui, nu vreau sa ma
trezesc din visare!...
Am comis o crima frumoasa ,iubito:am indraznit sa sfidez ratiunea si sa ma las prada
unei feerii numitc IUBIRE.Si te iubesc asa cum o pascre iubeste zborul si libertatea ,asa
cum albina iubeste floarea.Tu esti infinitul meu magic.Esti religia mea de abur si
intuneric si in fiecare noapte ma cobor in sanctuarul viselor ,unde-ti cladesc latare de
marmura ,impodobite cu petale de trandafiri pe care valseaza picaturi de roua ,izvorate
din doi ochi albastri.Esti refugiul meu.In bratele tale am descoperit o lume noua ,am gasit
o alta definitie a fericiruu ,am invatat sa respir un alt aer ,sa zambesc sub un alt cer.
Pentru tine...daca ar fi sa fiu arbore,in pamantul tau mi-as ingropa radacina...M-as hrani
cu visele tale si ochiul tau,albastru si nud,mi-ar fi pasare si cantec.Cu ramurele mele ti-as
iubi trupul si te-as imbalsama cu flori de cires,care te-ar rani cu splendoarea lor.Iar daca
gura ta imi va atinge frunzele,rodul trupului meu-copil vegetal al dragostei mele-va fi si al
tau.Daca ar fi sa fiu arbore,spune-mi ,iubirea mea ,mi-ai darui pamantul tau?
Abia ai plecat si corpul meu plange dupa atingerea ta,buzele mele tanjesc dupa dulceata
buzelor tale,amintirea privirii tale ma face si acum sa ma infior si simt cum dragostea se
revarsa
din sufletul meu,cum te iubesc, te ador cu toata faptura mea si ... nerabdatoare astept sa te
am iar langa mine.
Imi lipsesti teribil in aceste zile de dragoste...Imi lipsesti, iar rana lasata ma injunghie si
ma doare....Vad dragoste in jurul meu si imi trebuie atat de multa putere doar pentru a ma
misca.
In curand, in curand, dragostea mea, aceasta asteptare va lua sfarsit,iar tu si cu mine vom
avea ceea ce ne dorim.....In zile ca acestea vom sta langa foc,iar toata durerea indurata va
fi de mult timp uitata.
Dragostea mea este prin locurile prin care tu ai ratacit fiind cu tine unde nu pot eu sa
fiu.Nu ne alegem obiectele pasiunii noastre,da` asteptam pasivi focul divin care ne
distruge trecutul si ne lumineaza soarta rasucindu-se printre aleile dorintei.Asa ca sunt al
tau si voi astepta multumita, lasand dragostea sa-mi modeleze viata si vointa.
Esti sarea din bucate, painea calda, soarele, stelele si luna.Esti aerul si apa.Oare pot
supravietui fara toate acestea?Multumesc celui de sus ca te-am intalnit!
Ceea ce izvoratse din adancul inimii ,sentimentele curate si adevarate nu pot gasi
echivalent in cuvinte.Aici,vorbele isi pierd dimensiune lor fireasca si devin nimic,devin
un vierme de pamant.Cuvintele sofisticate si pompoase,in rime dragute si asortate(chiar
de ar fi ele si originale) nu ar putea arata ceea ce simt pentru tine.De aceea,decat sa-ti zic
"te iubesc" pentru a te impresiona,sau pentru ca asa se obisnuiesteiti voi spune ceva mai
simplu ...si care se poate demonstra:"Tin foarte mult la tine".Gesturile mele,aflate in
UMBRA TIMPULUI iti vor arata acest lucru.Sa nu te indoiesti o clipa de sinceritatea
mea!
Iubito,petala pleoapei tale vreau sa o sarut si rasfoindu-ti gandurile unul cate unul ... sa
pot citi sub valul lor chemarea arzatoare.
Mi-e dor de ochii tai,mi-e dor de chipul tau,mi-e dor de tine!Te iubesc la nesfarsit.
Te iubesc nespus de mult.Tot timpul ma gandesc la tine si ma cuprinde un sentiment
placut ce imi imvaluie intreg corpul.Tu esti raza mea de lumina.Tu imi dai speranta ca
maine va fi mai bine.Pe tine te iubesc si te voi iubi mereu,zano.
Tu esti un cer ,eu sunt o stea,tu esti un nor iar eu sunt adierea ta.
Fiecare zi petrecuta departe de tine este un chin pentru mine.Astept cu nerabdare clipa in
care vom fi impreuna,vom admira impreuna rasariturile si apusurile.Tu insemni totul
pentru mine.Fara tine nu pot traii,dragul meu.TE IUBESC.
Daca cerul ar fi fost senin atunci cand ne juram credinta,dragostea s-ar fi risipit in
vazduhul albastru mult prea repede,lasand in urma doar amintirile care ar fi semanat cu o
stea explodata.Nu-mi doresc decat ca aceasta stea sa straluceasca multi ani de acum
inainte pe cerul senin al lumii pe care ne-am creat-o cu propriile forte.Te iubesc si ne
doresc multi ani fericiti...IMPREUNA.
Tu esti raza mea de soare!
Ti-as spune-n fiecare zi, dar io, si tu si toti ceilalti o stiu.Iubirea nu-i un fapt
ascuns,.Urmeaza-i calea, caci bine stii, doar o viata avem, si este prea scurta ca sa ne
prefacem.Si este bine ca tu sa afli ca TE IUBESC.
Dac-as putea, m-as transforma intr-un fluture frumos,as veni la tine, ti-as mangaia obrajii
catifelati cu aripioarele mele, ca semn al dragostei ce-ti port in inimioara; apoi avand
mireasma ta pe aripi, as intra intr-o vaza, as lasa-o acolo, as pecetlui-o si-as pastra-o
pentru clipa cand tu te vei duce departe si voi avea nevoie sa-mi alin dorul.
Invata-ma sa te iubesc asa cum esti.
Ce inseamna sa fii indragostit? Inseamna mai mult decat sa fii doar casatorit cu cineva
sau sa faci amor cu cineva. Casatoriti sunt cu milioanele, milioane de oameni fac dragoste
- dar putini sunt aceia care sunt indragostiti. A fi cu adevarat un indragostit inseamna sa
fii devotat si iei parte la un dans perpetuu de intimitate cu partenerul tau.Esti un
indragostit atunci cand pretuiesti darul care este partenerul tau, si te bucuri de acest dar in
fiecare zi. Esti un indragostit atunci cand tii minte ca partenerul tau nu este sclavul tau -
este doar un imprumut pe care ti-l acorda universul. Esti un indragostit atunci cand iti dai
seama ca nimic din ceea ce se petrece intre voi nu va fi lipsit de semnificatie, ca tot ce va
spuneti unul altuia are menirea de a-i aduce celuilalt bucurie sau tristete, si ca tot ceea ce
faci poate intari sau slabi legatura voastra.Esti un indragostit atunci cand intelegi toate
acestea, si te trezesti totusi in fiecare dimineata cu sufletul plin de recunostinta ca mai
vine o zi in care sa-ti iubesti partenerul si sa te bucuri de el.Atunci cand in viata ta exista
o asemenea fiinta, esti un om binecuvantat. Ti s-a oferit in dar o persoana care a ales sa
mearga alaturi de tine. El sau ea va imparti cu tine zilele si noptile, patul si
poverile.Persoana care este indragostita de tine va vedea partile tale tainuite pe care
nimeni altcineva nu le vede. Iti va atinge trupul acolo unde nimeni altcineva nu te atinge.
Persoana care este indragostita de tine va cauta sa te scoata de acolo de unde te-ai ascuns
si va face pentru tine un paradis in bratele sale ocrotitoare si dragastoase.Persoana care
este indragostita de tine iti va darui din belsug minuni in fiecare zi. Are puterea de a te
bucura cu zambetul, glasul, mirosul pielii si felul in care se misca. Are puterea de a-ti
goni insingurarea. Are puterea de a schimba banalul in sublim. Este pragul tau spre
paradis, aici, pe pamant.
As vrea sa iubesc marea ...dar marea nu iubeste.As vrea sa iubesc pamantul... dar
pamantul e rece si plin de intuneric.As vrea sa iubesc oamenii ... dar oamenii sunt rai.Te
voi iubi pe tine pentru ca si tu ma iubesti.Totusi am sa iubesc tot ce e mai bun din mare,
pamant si oameniiar din tine am sa iubesc totul pentru ca ai fost si vei ramane marea mea
iubire.Din clipa-n care te-am vazut, atat de mult mi-ai placut, ochii tai m-au chemat.Stiam
ca poti iubi din tot sufletul, chiar daca atunci lasai sa se vada ca pentru tine dragostea e un
joc, nimic profund.Am avut rabdare, putere de a iubi si-am asteptat. Acum, astept cu
nerabdare ziua cand iti voi fi sot.TE IUBESC!Esti viata mea!!!Esti parfumul suav al
crinilor albi ce infloresc in sufletul meu patimas.Esti picatura de roua ce se oglindeste pe
petala unui trandafir.Esti o raza de soare care ma cuprinde in bratele-i calde.Esti
mireasma vantului de primavara ce-mi mangaie parul.Esti lacrima care aluneca pe obraz
si se sparge in palma mea.Esti visul meu... Care ma tine treaz.Esti luna care ma priveste-n
noapte.Esti o iluzie,o soapta.Iubesti ca sa traiesti.Asa esti tu si te iubesc asa cum
esti.Iubirea ta imi da viata.
Te iubesc si asta ma face sa fiu mai bun, mai frumoas, mai intelegatoar.Da` iubirea ta
pentru mine ma face sa fiu cel mai bun, cel mai frumoas, cel mai intelegatoar.Te iubesc e
putin spus.Te ador parca se apropie de ceea ce simt eu pentru tine.Privirea ta imi da aer,
existenta ta ma face sa fiu constient de existenta mea.
Daca ai fi o lacrima in ochii mei nu as mai plange niciodata de teama sa nu te pierd.
Adorm cu tine in gand, ma trezesc cu tine in gand si tot ceea ce fac este pentru tine
domnitza.Desi suntem departe unul de altul eu te simt mereu alaturi de mine si ma
gandesc cu multa emotie la momentul cand vom fi pentru totdeauna impreuna.
Pana la soare,pana la luna,pana la mare,pana la munte.Nimic nu-i mai greu decat drumul
pe care l-am parcus pana la INIMA TA,pana-n adancul sufletului TAU.Acuma pot sa-tzi
spun cu SINCERITATE si fara minciuni frumoase ca TE IUBESC.Nimic-n lumea asta
nu-i mai frumos decat sa stau langa tine si sa-tzi simpt glasul care se plimba agale si
duios pe marigilile inimei mele...facud-o sa rada de FERICIRE si BUCURIE ... ca si-a
gasit JUMATATEA... Prima si ultima DRAGOSTE,prima si ultima IUBITA.prima si
ultima Declaratzie,prima si ultima CASATORIE pe vecie.La Bine Si La Rau...Te Iau De
SOTIE...